Deset důvodů proč investovat ve Francii [fr]

Investovat ve Francii znamená investovat v rámci největšího světového trhu

• Francie sama o sobě představuje 65 milionů spotřebitelů : je to 2. největší evropský trh a 6. největší světová ekonomika.
• Evropská unie s 500 miliony spotřebitelů je největší světovou ekonomikou.

Investoři ve Francii naleznou výkonné a špičkové infrastruktury

• Francie, to je nejrozsáhlejší silniční sít v Evropě a 2. největší evropská železniční síť pro vysokorychlostní vlaky.
• Francie je hlavní evropský příjemce přímých zahraničních investic do logistiky. Na jejím území se také nachází 2. největší evropské letiště (nákladové i pro osobní přepravu) : Roissy-Charles-de-Gaulle.

Francie disponuje produktivní a dynamickou pracovní silou

• Francie je na 6. místě na světě pokud jde o hodinovou produktivitu práce (45,6 € za každou odpracovanou hodinu, 37,3 € v eurozóně).
• Má vysoce kvalifikovanou pracovní sílu : 44 % pracovníků ve věku od 30 do 34 let v roce 2013 tvořili absolventi vysokých škol.

Zakládání nových podniků je ve Francii levnější než v jiných zemích

• Náklady na založení podniků a jejich fungování jsou ve Francii nižší než ve Spojených státech, v Německu nebo v Japonsku.
• Pronájem kancelářských prostor v pařížské kancelářské lokalitě je 2krát levnější než v londýnském West Endu (875€/m²/rok oproti 1978 €/m²/rok).
• Náklady na založení podniku ve Francii představují méně než 1% průměrného příjmu občana oproti v průměru 9% v zemích G20.

Investice ve Francii, to jsou investice do inovativní ekonomiky

• Ve Francii je největší inkubátor na světě : v roce 2016 bude v Halle Freyssinet v Paříži koncentrováno na 1000 začínajících firem.
• Crédit d’impôt recherche (CIR), finanční systém podpory výzkumu, je určen všem podnikům a v roce 2015 by měl představovat částku 5 milliard eur. V roce 2012 jej čerpalo 20 441 podniků.
47 miliard € bylo pak dáno k dispozici pro program investic do budoucnosti (PIA) et pro francouzský program vysokorychlostního internetu.

Francie je také významné finanční centrum

Euronext Paris je 7. finanční centrum světa, 3. největší v Evropě pokud jde o podnikové dluhopisy, 5. finanční centrum na světě pokud jde o transakce v juanech a 3. v Evropě v oblasti správy finančních aktiv.

Kvalita života ve Francii je široce uznávaná

Francie je atraktivní destinací pro podnikatele. Paříž je hlavní světovou destinací pro kongresový cestovní ruch. Pro studenty je 3. světovou destinací a pro turisty (hlavní světovou destinací).

Díky velké konkurenci jsou ve Francii nízké výrobní náklady

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), tedy systém daňové podpory umožňující zvyšování konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst, a také Pacte de responsabilité et de solidarité (Dohoda o odppvědnosti a solidaritě), snižují výrobní náklady podniků o 40 miliard € : to odpovídá přibližně 2 % HDP na podporu činnosti a do roku 2020 umožní vytvoření 500 000 pracovních míst.

Francie má jednoduchou administrativu

• Francie je evropským rekordmanem v e-administrativě. 4. místa ve světovém žebříčkul dosáhla díky nabízeným on-line službám, telekomunikačním infrastrukturám a úrovni vzdělání obyvatel.
• Zákon usnadňující fungování podniků, který byl přijat v prosinci 2014, umožnil podnikům a uživatelům v letech 2013-2014 úspory ve výši 3,3 miliard €. Sama "déclaration sociale nominative unique" (jednotná přiznání a ohlášení pro všechny sociální organizace) podnikům v letech 2015-2016 ušetří 1,6 miliard € .

Francie má výhodné a jednoduché podmínky pro etablování vedoucích podniků i zaměstnanců

• Francie podepsala smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 120 státy. Podnikům také dává k dispozici jediného daňového partnera (Tax4Business) a poskytuje přizpůsobené pobytové doklady (jako pas pro mimořádně nadané lidi, Passeport talent, vytvořený v roce 2015).
• Byla zavedena také stipendia a doprovodné programy pro inovující podnikatele: French Tech Ticket. První zahraniční podnikatelé, kteří využijí tohoto programu, přijedou do Francie v lednu 2016.

Dernière modification : 09/10/2015

Haut de page