10 důvodů, proč investovat ve Francii #InvestinFrance [fr]

PNG

Investovat ve Francii znamená investovat do největšího světového trhu

 • Investovat ve Francii znamená investovat do největšího světového trhu – Francie sama o sobě má 65 milionů spotřebitelů a představuje 2. největší evropský trh a 6. světovou ekonomiku.
 • Evropská unie je největší světovou ekonomikou s více než 500 miliony spotřebitelů.

Ve Francii se lze opřít o špičkové a výkonné infrastruktury

 • Ze všech evropských zemí má Francie nejrozsáhlejší silniční síť, nejvíce vytížené letiště (Roissy-Charles-de-Gaulle odbaví největší množství nákladů a 2. největší množství cestujících) a 2. nejrozsáhlejší síť vysokorychlostních železničních tratí.

Francie disponuje produktivní a dynamickou pracovní silou

 • Francie je na 6. místě na světě, pokud jde o hodinovou produktivitu práce (45,6 €/hod práce oproti 37,3 € v eurozóně).
 • Nabízí také vysoce kvalifikovanou pracovní sílu : 45 % osob mezi 30-34 lety mělo v roce 2015 vysokoškolské vzdělání.

Ve Francii lze využít nízkých nákladů na založení podniků a podnikání

 • Tyto náklady jsou nižší než ve Spojených státech, v Německu nebo v Japonsku.
 • Pronájem kanceláří v business centrech je v Paříži 2x levnější než v londýnském West Endu (875 € /m2/rok oproti 1978 € m2/rok).
 • Je také třeba zdůraznit, že založení podniku ve Francii stojí méně než 1% průměrného platu oproti 9% v zemích G20.

Francie nabízí možnost investovat do inovující ekonomiky, která podporuje inovace

 • Největší inkubátor na světě je ve Francii. Station F bude v roce 2017 v Paříži sdružovat 1000 startupů.
 • Navíc Crédit d’impôt recherche (daňová podpora výzkumu) je otevřen všem podnikům a představuje 5,7 miliard eur ročně. V roce 2013 využilo této podpory 22 830 podniků.
 • 47 miliard eur bylo vyčleněno pro Programme d’investissements d’avenir (program investic budoucnosti) a pro Plan France Très haut débit (program francouzského vysokorychlostního internetu).

Francie nabízí možnost opřít se o finanční trhy

 • Euronext Paříž představuje 7. finanční centrum světa a 3. evropské pokud jde o podnikové dluhopisy. Je také 5. finančním centrem světa pro operace v juanech a 3. evropským centrem pro správu finančních aktiv.

Francie nabízí vysoce uznávanou kvalitu života

 • Francie je lákavou destinací pro profesionály (Paříž je hlavní světovou destinací pro kongresovou turistiku), 3. nejvyhledávanější destinací na světě pro studenty a úplně nejlákavější destinací na světě pro turisty.

Francie nabízí také vysoce konkurenční prostředí ovlivňující výrobní náklady

 • Crédit d’impôt compétitivité emploi (daňová podpora podniků) a Pacte de responsabilité et de solidarité (Pakt odpovědnosti a solidarity) snižují výrobní náklady podniků o 40 miliard eur: to odpovídá přibližně 2 % HDP, jež podpoří podnikání a do roku 2020 umožní vytvoření 500 000 nových pracovních míst.

Francie nabízí také zjednodušenou administrativu

 • Francie je nejúspěšnější evropskou zemí v používání informačních technologií v administrativě. Ve světovém měřítku je na 4. místě. Tento žebříček vychází ze tří kritérií: elektronické služby nabízené administrativou, telekomunikační infrastruktury a úroveň vzdělání obyvatel.
 • Zákon o zjednodušení administrativy pro podniky, který byl odhlasován v prosinci 2014, umožnil v letech 2013-2014 podnikům a uživatelům ušetřit 3,3 miliardy eur. Cílem Déclaration sociale nominative unique (jednotného přihlášení např. do systému sociálního a zdravotního pojištění), je zjednodušit podnikům administrativní formality. Toto jim v letech 2015-2016 ušetří 1,6 miliardy eur.

Francie nabízí také snadnější přijímání a usazování vedoucích pracovníků a zaměstnanců

 • Francie podepsala daňové smlouvy s více než 120 zeměmi (zamezení dvojího zdanění). Zahraničním podnikům dává k dispozici také jednotné inkasní místo a odpovídající povolení k pobytu (jako např. Passeport Talents, pas pro nadějné odborníky, který vznikl v roce 2015).
 • Byl také vytvořen stipendijní a doprovodný program pro inovující podnikatele, a to French Tech ticket. V roce 2016 jej využilo 50 zahraničních podnikatelů, v roce 2017 se počítá již se 70 podnikateli.

Dernière modification : 18/11/2016

Haut de page