360 milionů €: příspěvek Francie do Světového fondu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii [fr]

Francie přispěje do Světového fondu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii v letech 2014, 2015 a 2016 částkou 360 milionů Euro. Celkově tak Francie v příštích třech letech věnuje do fondu 1,08 miliardy €.

Francie již od počátku silně podporovala výzkum v boji proti AIDS a zasazovala se o to, aby měli pacienti z chudších zemí přístup k léčbě. Od založení Fondu v roce 2002 do něj vložila celkem 2,5 miliardy eur na financování preventivních programů a léčby AIDS, tuberkulózy a malárie v rozvojových zemích.

Francie tak je druhým největším přispěvatelem ve světě a nejvýznamnějším dárcem v Evropě. Také díky Francii mohla být poskytnuta léčba AIDS 4,2 milionům osob, léčba tuberkulózy 9,7 milionům osob a v rámci boje proti malárii mohlo být rozdáno přes 310 milionů moskytiér impregnovaných přípravky proti hmyzu.

Světový fond boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii a mezinárodní nástroj pro nákup léků UNITAID vznikly na základě iniciativy Francie.

Zdroj: Francouzské ministerstvo zahraničí

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page