AREVA a české vysoké školy uzavírají partnerskou dohodu [fr]

Tisková zpráva společnosti Areva

Praha – 14. ledna 2011

AREVA, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Západočeská univerzita oznamují začátek nového partnerství zaměřeného na zvýšení vzdělávacích možností pro studenty jaderného inženýrství. Anne Lauvergeon, generální ředitelka společnosti AREVA, Josef Průša, rektor Západočeské univerzity a Miroslav Čech, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, podepsali dohody o vzájemné spolupráci zahrnující podporu a posílení oblasti jaderného vzdělávání na univerzitní úrovni.

Projekt navazuje na plány České republiky rozšiřovat svůj nukleární program. Areva, jakožto přední společnost v jaderné energetice, spolupracuje již s řadou českých společností na různých projektech v zahraničí. Uzavřené partnerství je společným přínosem, jak rozšířit vzdělávací a vědecké příležitosti v oblasti nukleárního inženýrství.

Plány obsahují rozvoj vzdělávacích iniciativ, které budou zaměřeny na studenty jaderné energetiky v inženýrském i postgraduálním studiu. Programy budou zahrnovat stipendia, studijní exkurze českých studentů a profesorů do závodů společnosti AREVA a stáže pro studenty, postgraduální studenty i univerzitní profesory. Účelem těchto studijních pobytů bude představení EPR a dalších technologií společnosti AREVA týkajících se např. designu, konstrukce, bezpečnosti a zajištění, provozu a údržby, nakládání s odpady a jejich likvidace a odstavení z provozu. Cílem dohody je posílit spolupráci mezi společností AREVA a českými univerzitami, a tak v příštích letech udržet kvalitní pedagogický sbor v České republice a poskytnout studentům nejnovější znalosti.

Anne Lauvergeon, generální ředitelka společnosti AREVA, uvedla: „Jsem velmi ráda, že se mohu osobně zúčastnit podpisu smluv, které posílí naši spolupráci s Českou republikou, jež má dlouhou tradici jaderného průmyslu a know-how. Budoucnost společnosti AREVA v jaderné technologii závisí na mladých, chytrých a vzdělaných lidech a jsme potěšeni, že budeme moci spolupracovat s fakultami obou těchto prestižních škol. Toto partnerství je společným závazkem mezi AREVOU, Západočeskou univerzitou a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou poskytnout příležitosti v oblasti jaderného vzdělávání.“

Josef Průša, rektor Západočeské univerzity, uvedl: „Intenzivnější spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a společností AREVA, která byla právě potvrzena podpisem smlouvy, je pro obě strany zajímavou příležitostí. Podepsané memorandum pokračuje ve stopách našich stávajících výzkumných projektů. Naším cílem je rozpoznat nové společné iniciativy v oblasti vzdělávání a především v oblasti výzkumu se zaměřením na střednědobé projekty. Západočeská univerzita přináší do spolupráce unikátní vědecko-výzkumnou infrastrukturu. Společnost AREVA ji doplňuje svým vynikajícím know-how. Jsem přesvědčen, že tato smlouva je skvělým základem pro dlouhodobou strategickou alianci.“

Miroslav Čech, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, uvedl: „Tyto iniciativy pomohou našim studentům jaderné energetiky uspět ve zvoleném oboru a výrazně přispějí k rozvoji jaderné energetiky v České republice. Věřím, že díky spolupráci se společností AREVA můžeme nabízet zkušenosti našich profesorů a naše zázemí, například náš cvičný reaktor, i studentům a pracovníkům jaderného průmyslu ze zahraničí.“

K prvním společným projektům patří fórum mezi univerzitami a společností AREVA týkající se konkrétních příležitostí spolupráce v oblasti výzkumu. V roce 2011 je naplánována exkurze studentů a profesorů do podniků společnosti AREVA ve Francii. Projekt také zahrnuje podporu univerzitních aktivit zaměřených na střední školy, které mají povzbudit studenty ke studiu jaderného inženýrství. Společnost AREVA je přesvědčena, že tyto programy budou výborným začátkem toho, co se jeví jako přínosná a dynamická spolupráce, a opět budou potvrzovat svůj dlouhodobý závazek k České republice.

O SPOLEČNOSTI AREVA:

AREVA dodává řešení pro výrobu elektrické energie bez emisí oxidu uhličitého. Díky svým odborným znalostem spolu s know-how nastavuje standardy v této oblasti a její zodpovědný vývoj je ukotven v procesu neustálého pokroku.
Jako globální lídr v jaderném sektoru poskytuje AREVA jedinečně integrovanou nabídku, jež pokrývá každý stupeň palivového cyklu, design a konstrukci reaktoru a souvisejících služeb. Skupina také významně rozvíjí oblast obnovitelných zdrojů energie – větrná, solární, bioenergetická, vodní a jejich uchovávání. Jejím cílem je se koncem roku 2012 stát jednou ze tří největších společností v tomto sektoru. Celkem 48 000 zaměstnanců průmyslového koncernu Areva se každý den věnuje synergiím mezi těmito dvěma hlavními možnostmi výroby elektrické energie bez emisí oxidu uhličitého, aby pomohli zajistit čistší, bezpečnější a ekonomicky dostupnější energii pro co největší počet lidí.

JPEG - 67.1 kb
areva

Na fotografii zleva: Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Anne Lauvergeon, CEO společnosti AREVA, Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT, Doc. Ing. Josef Průša, CSc., rektor Západočeské univerzity, Pierre Lévy, velvyslanec Francie v České republice

Tisková zpráva byla vydána agenturou Best Communications v zastoupení firmy Areva.

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page