AREVA podepsala další dohody o spolupráci [fr]

Tisková zpráva společnosti AREVA

Česká republika: AREVA podepsala další dohody o spolupráci s 11 klíčovými českými společnostmi

PAŘÍŽ, FRANCIE, 22. ČERVNA 2012

Poté, co AREVA v březnu tohoto roku uzavřela memoranda o porozumění s 14 českými společnostmi, dnes podepsala nové dohody o spolupráci s 11 dalšími podniky*, jež se specializují především na průmyslové vybavení a na stavebnictví.

AREVA tak aktivně naplňuje strategii, jejímž cílem je vybudování místní sítě dodavatelů pro stavbu reaktorů EPR™. Skupina podle tohoto plánu již postupuje na probíhajících stavbách ve Finsku, Francii a Číně a bude se jím řídit i v případě budoucích projektů, k nimž patří stavba 3. a 4. reaktoru jaderné elektrárny Temelín v České republice. Tyto dohody posilují odhodlání AREVY využít odbornosti českého průmyslu a jaderného sektoru při projektech v České republice i ve světě.

„Druhý soubor dohod o spolupráci potvrzuje náš pevný zájem o účast na rozšíření jaderné elektrárny Temelín za pomoci našich českých partnerů,“ prohlásil ředitel AREVY NP GmbH v Německu Stefan vom Scheidt během slavnostního setkání, které se u příležitosti podpisu dohod konalo na Francouzském velvyslanectví v Praze za účasti francouzského velvyslance v České republice Pierra Lévyho.

„AREVA spolupracuje s českým průmyslem již několik desítek let a naše strategie budování místní sítě dodavatelů již českým podnikům přinesla konkrétní perspektivu zisku i reálné obchodní příležitosti,“ dodal S. vom Scheidt. „Těší nás, že budeme moci naše úspěšné vztahy dále posílit v rámci pokračování projektu dostavby Temelína. Místní podniky budeme moci pověřit až 70 procenty prací na našem projektu EPR™,“ upřesnil.

25 českých společností se zařadí do celosvětové sítě dodavatelů AREVY, a připojí se tak k dalším velkým českým průmyslovým skupinám jako TS Plzeň, které již spolupracují na projektech AREVY ve Finsku, ve Francii a v Číně. V průběhu předcházejících tří let spolupráce s AREVOU českým podnikům přinesla obchodní příležitosti v oblasti vybavení a služeb v hodnotě více než jedné miliardy korun. Společnost tak významně přispěla k rozvoji místního jaderného průmyslu.

Podle Thomase Eprona, ředitele pobočky AREVY pro Českou republiku, „jsou nové dohody o spolupráci pro společnost důležité a jasně odlišují nabídku, kterou AREVA v souvislosti s dostavbou Temelína představí společnosti ČEZ. Budování místního dodavatelského řetězce a úzká spolupráce s místním průmyslem nám – spolu s našimi celosvětovými partnery – umožňují zaručit našim klientům z řad energetických společností, že projekty budou cenově konkurenceschopné, budou dokončeny včas a nepřekročí daný rozpočet.“

* Afras Energo s.r.o., EGE, spol. s.r.o., Janka Engineering s.r.o., MOSTRO a.s., M Power Engineering a.s., MSA a.s., První Izolační Alfa s.r.o., REKO Praha a.s., Siag CZ s.r.o., ZAT a.s., et Ždas a.s.

Stáhnout tiskovou zprávu

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page