Accorhotels [fr]

Skupina Accorhotels, největší provozovatel hotelů ve světě a evropský lídr v této oblasti, znovu potvrzuje své angažmá na poli udržitelného rozvoje prostřednictvím programu PLANET 21. Jeho název odkazuje na tzv. Agendu 21, seznam 21 opatření včetně konkrétních cílů, kterých se skupina Accorhotels zavázala dosáhnout do konce roku 2015.

Řadí se k nim například úsilí o úsporu energie a snížení emisí skleníkových plynů o 10 % mezi roky 2011 a 2015 nebo omezení spotřeby vody o 15% a větší využívání recyklace odpadů. Skupina nadále rozvíjí politiku výstavby udržitelných budov díky své ekokoncepci.

Významného pokroku skupina dosáhla již na konci roku 2013.

Dernière modification : 08/07/2015

Haut de page