Aleno Příhodová obdržela Řád akademických palem (10. února 2017) [fr]

Vážené dámy a pánové,
Vážená paní Aleno Příhodová,

Je mi velkým potěšením, paní Příhodová, přivítat vás dnes v Buquoyském paláci a v přítomnosti vašich blízkých vám předat insignie rytíře Řádu akademických palem.

Francouzská republika si tak přeje ocenit vaše celoživotní nasazení ve jménu výuky francouzštiny v České republice a připomenout vaše sympatie a zájem o naši zem, její jazyk, její kulturu a dějiny.

S francouzským jazykem jste se seznámila na gymnáziu, a to díky profesorce, která objevila vaše jazykové schopnosti a přesvědčila vás, abyste na Univerzitě Palackého v Olomouci studovala obor francouzština/čeština. Během vysokoškolského studia jste v roce 1972 absolvovala studijní pobyt na Filozofické fakultě v Dijonu. Domnívám se, že to byla zkušenost, která silně ovlivnila vaše pozdější profesní směřování. Po obdržení vysokoškolského diplomu jste po dobu tří let působila jako profesorka francouzštiny na dvou základních školách, na jedné na prvním stupni a ve druhé na druhém stupni.

Později jste byla nucena školství opustit. Vrátit jste se do něj mohla až po revoluci v roce 1989, kdy jste nastoupila na gymnázium Dašická v Pardubicích, kde jste francouzštinu vyučovala 19 let. Učila jste žáky různého věku a znalostí, organizovala jste olympiády ve francouzském jazyce, vedla jste pedagogickou praxi budoucích profesorů francouzštiny a předávala jim své zkušenosti a znalosti.

Vedle působení v této škole jste se zapojila i do rozvoje výuky francouzštiny na Univerzitě Hradec Králové, na Mozartově gymnáziu a v Jazykovém centru v Pardubicích, kde jste vyučovala a vedla jazykové dílny. Stála jste také u zrodu a zasazovala se o rozvoj odborných stáží ve Francii (v Royan) a v České republice. Pravidelně jste také opravovala písemné práce z francouzštiny v rámci zkoušek DELF/DALF pro něž máte rovněž aprobaci.

Během let, kdy jste působila jako profesorka jste dokázala vzbudit lásku k francouzštině u řady svých žáků. Jejich zájem jste podporovala také tvůrčím přístupem k projektům, k nimž rozhodně patří Francouzské dny ve Vysokém Mýtě, jež středoškolské studenty seznamují s francouzským repertoárem, nebo také program "Aux Arts, Lycéens ! " (Vzhůru za uměním, gymnazisté!´), který spočívá v nastudování studentských divadelních představení pro různé festivaly.

Chtěla bych zde také vyzdvihnout vaši činnost v rámci frankofonie, ktetá velmi přispěla k prohloubení bilaterálních styků mezi Regionem Pardubice a Regionem Centre, a to díky rozvoji výměn studentů s gymnázii z Orléans. Jako členka správní rady jste se významně zapsala také v pardubické Alliance française, a to od jejího založení v roce 1999.

Dnes, i když už jste v důchodě, nadále vyučujete, překládáte a tlumočíte v Alliance française a tak dále přispíváte k šíření francouzštiny v Pardubickém kraji.

Dnešním oceněním vašeho každodenního působení ve jménu francouzštiny vám francouzské úřady vyjadřují svůj vděk za to, že jste dětem a adolescentům vnukla chuť studovat francouzštinu a objevovat francouzskou literaturu a kulturu.

Dovolte mi, vážená paní Příhodová, abych nyní přistoupila k předání vyznamenání. Jménem ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky vám předávám insignie rytíře Řádu akademických palem jako ocenění za vaše celoživotní působení ve prospěch francouzského jazyka a kultury.

Dernière modification : 15/02/2017

Haut de page