Bílá kniha o budoucnousti Evropské unie – společné komuniké ministrů zahraničních věcí Jeana-Marka Ayraulta a Sigmara Gabriela (1. března 2017) [fr]

SPOLEČNÉ KOMUNIKÉ
JEANA-MARKA AYRAULTA,
MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE,
A SIGMARA GABRIELA,
MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

Ministři zahraničních věcí Francie a Německa vítají Bílou knihu o budoucnosti Evropské unie, kterou dnes představil předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker.

Vize Evropské komise, která navazuje na projev předsedy Junckera o « stavu Evropské unie », s nímž vystoupil 14. září 2016, je významným a cenným příspěvkem do širší debaty o budoucnosti Evropy, o evropském projektu a jeho fungování v kontextu nadcházejícího 60. výročí Římských smluv 25. března t.r. Je to také pokračování v dynamice nastoupené v Bratislavě, na niž navázala La Valette a jejímž cílem je dosažení jasných a konkrétních výsledků ve prospěch evropských občanů.

V době, kdy Evropská unie čelí zcela novým hrozbám, Německo a Francie sdílejí jedno a totéž přesvědčení, a sice, že naší nejlepší ochranou a naším největším trumfem do budoucnosti je silnější Evropská unie.

I nadále musíme upřednostňovat nacházení odpovědí na největší výzvy současnosti : posilovat úlohu Evropské unie jako aktéra zahraniční politiky jak v nejbližším sousedství, tak ve světovém měřítku ; zajistit bezpečnost našich spoluobčanů tváří v tvář stále horším vnějším a vnitřním hrozbám, a to i prostřednictvím jednotné evropské obranné politiky ; vytvořit stabilní rámec spolupráce pro řešení migrace a uprchlických toků ; stimulovat rozvoj evropské ekonomiky, a to s důrazem na konvergenci našich ekonomik a evropských investic, na posilování sociálně-tržní evropské ekonomiky ve jménu trvalého růstu, umožňujícího tvorbu pracovních míst, a na dotažení projektu Evropské měnové unie do konce.

Jsme přesvědčeni, že vzhledem k obrovským výzvám, jimž Evropa čelí, nesmíme ustoupit ze svého cíle, jímž je Evropské unie, která je mnohem víc než jen jednotný trh. Byla založena na společných hodnotách, na vzájemné solidaritě a na právním státu. Jsme si vědomi, že současné výzvy vyžadují účinnější Evropskou unii. Toto naše společné přesvědčení na nás přenáší historickou odpovědnost za stále lepší fungování naší Unie a za obranu našich společných hodnot a zásad. Návrhy Evropské komise, které budou směřovat k účinnějšímu fungování EU, budou v tomto ohledu velmi užitečné. Aniž bychom zpochybňovali dosavadní výsledky, musíme hledat a nacházet způsoby jak lépe zohledňovat různě ambiciózní cíle členských států, aby Evropa lépe vycházela vstříc očekáváním svých občanů.

Římský summit 25. března bude jedinečnou příležitostí dodat Evropské unii nový impuls, aby byla s to čelit budoucím výzvám. Německu i Francii velmi záleží na úspěšném završení tohoto procesu.

Dernière modification : 02/03/2017

Haut de page