Bilance 10. konference o biologické rozmanitosti v Nagoji [fr]

193 států, jež podepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti přijalo soubor textů, jež umožní obnovit /oživit/ světovou spolupráci v oblasti ochrany přírody a trvalého využívání genetických zdrojů.

Od přijetí Kjótského protokolu k úmluvě o klimatických změnách, ke kterému došlo před 13 lety, je to první velký úspěch mezinárodních environmentálních jednání. Jde o velmi silný pozitivní signál vyslaný všem zemím planety několik týdnů před cancúnskou klimatickou konferencí a před blížícím se summitem Rio+20, který zhodnotí dosažený pokrok v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

V Nagoji byly přijaty tři významné texty :

1. 18 let po podpisu Úmluvy o biologické rozmanitosti dojde konečně k realizaci jejího třetího cíle. Účastnické země přijaly právně vymahatelný protokol, který si klade za cíl stanovit pravidla přístupu ke spravedlivému a rovnocennému rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů. Nagojský protokol je ambiciózním a jasným textem, jenž umožňuje bojovat proti „biopirátství“. Francie ho netrpělivě očekává.

2. Současně byla přijata nová strategie pro realizaci úmluvy, jež má zastavit úbytek světové biodiverzity. Zahrnuje 20 finačně vyčíslených, ambiciózních a realistických cílů. Obsahuje také prvky, které mají povzbudit státy, aby zahrnuly do své politiky zahrnuly ekonomické zhodnocení biodiverzity a služeb poskytovaných ekosystémy.

3. Třetím textem je program, který má posoudit finanční potřeby a zmobilizovat finanční zdroje nutné k realizaci přijaté strategie. Při této příležitosti ministryně Chantal Jouanno oznámila, že Francie se silně finančně angažuje v oblasti rozvoje biodiverzity.

Nagojská konference se rovněž rozhodla vyzvat Valné shromáždění OSN, aby co nejrychleji vytvořilo mezivládní expertní skupinu, která se bude věnovat vývoji biodiverzity, jež je také francouzskou prioritou.

Souběžně s touto konferencí se francouzská delegace,ve které byli zástupci Parlamentu a občanských společností, zúčastnila řady akcí a událostí, týkajících se měst, oceánů a ekonomie ekosystémů.

Dernière modification : 12/11/2010

Haut de page