Blahopřání Václavu Havlovi

Paříž, 10. října 2011

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám jménem Francie i jménem svým gratuloval k Vašim 75. narozeninám a ujistil Vás o našem přátelství.

Francouzi si dobře uvědomují, co Váš boj za svobodu a demokracii přinesl Vaší zemi a celé Evropě. Společné hodnoty, které tak dobře ztělesňujete, jsou jádrem našeho evropského projektu a francouzsko-českých styků. Vaše literární dílo je v mých očích výrazem Vašeho politického angažmá ve jménu svobody.

Dovolte mi, abych Vám popřál rychlé uzdravení.

Přijměte prosím, vážený pane prezidente, ujištění o mé hluboké úctě a oddanosti (připsáno rukou).

Alain JUPPÉ

Dernière modification : 13/10/2011

Haut de page