Blahopřání prezidenta Francouzské republiky

Prezident Francouzské republiky blahopřál prezidentovi České republiky k státnímu svátku.

= = = Začátek citace = = =

Vážený pane prezidente,

u příležitosti státního svátku České republiky si jménem francouzského lidu dovoluji zaslat srdečné blahopřání Vám i všem Vašim spoluobčanům.

Zajisté víte, jakou váhu osobně přikládám vztahům, jež pojí Českou republiku a Francii. Rád bych Vás ujistil o své vůli dále posilovat přátelské styky a spolupráci mezi našimi národy.

Naše vztahy nepochybně doznaly nového rozmachu a intenzity, což mě těší zejména v souvislosti s aktualizací akčního plánu francouzsko-českého strategického partnerství, které bylo podepsáno v roce 2008.

Francie a Česká republika jsou důležitými partnery v Evropské unii. Jsem přesvědčen, že díky vzájemné úzké spolupráci budou obě naše země schopny čelit novým výzvám a hájit své zájmy ve světové konkurenci.

Přijměte prosím, vážený pane prezidente, projev mé nejhlubší úcty.

Podpis : Nicolas SARKOZY

= = = Konec citace = = =

Dernière modification : 14/04/2016

Haut de page