CEFRES hledá koordinátora/ku projektů [fr]

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES)
UMIFRE 13 CNRS-MAE USR 3138
Štěpánská 35, CZ-111 21 Praha 1
Tel.: (+420) 221 401 082
Fax : (+420) 221 401 055
www.cefres.cz

CEFRES hledá koordinátora / koordinátorku projektů

Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) uzavřený v souladu s platnou českou legislativou.

Plný úvazek (37 hodin týdně)
Nástup od 14. října 2013
Finanční ohodnocení: 25 000 Kč hrubá měsíční mzda
Místo práce: CEFRES, Štěpánská 35, Praha 1.

Koordinátor / koordinátorka projektů bude pracovat pod přímým vedením ředitele CEFRESu, bude mu oporou a pravou rukou při výkonu jeho funkcí.

V souvislosti s tím bude pověřen výkonem a zajišťováním
zejména následujících činností:

- Podílet se na organizaci a přípravě odborných akcí CEFRESu ve spolupráci s českými azahraničními partnery;

- Pravidelně aktualizovat internetové stránky CEFRESu;

- Podílet se na sepisování výroční zprávy o činnosti CEFRESu;

- Pomáhat a ulehčovat řediteli při zajišťování každodenního chodu instituce (vyřizování korespondence, pomoc při vedení účetnictví, atd.).

Požadovaný profil uchazeče:

- Ukončená vysokoškolská studia v oblasti humanitních a společenských věd (magisterský stupeň či doktorandská studia);

- Doložená profesní zkušenost o spolupráci na českých (GAČR) a zahraničních výzkumných projektech ;

- Dobrá znalost českého vysokoškolského systému a s ním spjatých akademických a výzkumných institucí;

- Aktivní tvůrčí přístup, iniciativní a zodpovědné jednání;

- Důraz na precisnost a kvalitu odvedené práce;

- Požadované jazykové vybavení: mateřský jazyk čeština, komunikativní znalost francouzštiny a dobrá znalost angličtiny;

- Zvládání počítačového softwaru (Pack Office, správa internetových stránek atd.).

Kompletní dokumentace přihlášek do výběrového řízení (životopis a motivační dopis) zasílejte řediteli CEFRESu panu Philippu Rusinovi elektronickou cestou na adresu: rusin@cefres.cz, a to nejpozději do 4. října 2013.

Stáhnout nabídku v pdf

Dernière modification : 18/09/2013

Haut de page