COP 21

Francie ve dnech 30. listopadu až 12. prosince přivítala 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu COP21. Jednalo se o jednu z největších mezinárodních konferencí o klimatu, které kdy byly uspořádány. Umožnila přijetí mezinárodní smlouvy, která vytváří rámec pro přechod na odolné a nízkouhlíkové společnosti a ekonomiky.

- Oficiální stránky COP 21

- Příspěvky francouzských společností v České republice k boji proti změně klimatu

- Společné prohlášení velvyslanců Francie a Německa u příležitosti COP21 (via Hospodářské noviny)

- Oběd na velvyslanectví s českou delegací pro klimatickou konferenci COP21 v Paříži (24. listopadu 2015)

- Konference ke COP 21 na VŠE: "Climate and Economy: Turning Problems into Opportunities" (30. října 2015)

- « COP21 – Hodina pravdy pro klima a udržitelný rozvoj », prohlášení vědců a ekonomů (22. října 2015 - anglická verze).

- The Lima-Paris Action Agenda (LPAA) - akce v Paříži od 1. do 8. prosince 2015

- The Lima-Paris Action Agenda (LPAA): mobilizace a zapojení nestátních aktérů ve prospěch klimatu

- Pracovní snídaně České rady pro šetrné budovy na velvyslanectví (22. září 2015)

- Skupina Suez Environnement ve Francouzském velvyslanectví představila své priority pro nakládání s odpady (3. září 2015)

- Francouzsko-britský komentář: Změna klimatu je věcí nás všech (19. června 2015)

- Globální občanská debata o energetice a klimatu (6. června 2015)

- Akce s názvem "Klimatická konference v Paříži 2015: výzvy a řešení" (Poslanecká sněmovna- 5. června 2015)

- Výstava o globálním oteplování v Galerii 1 (2 - 19 června)

- Návštěva francouzského velvyslance na atmosférické stanici v Křešíně u Pacova (18. května 2015)

- Cop 21: Představení cílů a výzev českému tisku a nevládním organizacím (29. dubna 2015)

- 16 dubna 2015 byl francouzský velvyslanec pozván Nadací Yves Rocher do Botanické zahrady v Tróji.

- Konference Klima : „Věda, poznání a řízení“ (Praha, 20. listopadu 2014)

Dernière modification : 29/12/2015

Haut de page