Célébration des 25 ans des sections bilingues (11 juin 2015) [cs]

Vážený pane náměstku ministra,

Vážený pane vrchní řediteli Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí,

Vážené paní ředitelky a páni ředitelé gymnázií s bilingvními sekcemi v České republice a na Slovensku,

Vážené paní zástupkyně a páni zástupci ředitelů,

Vážené paní profesorky a páni profesoři,

Milí studenti,

mám velkou radost, že vás mohu dnes přivítat na Francouzském velvyslanectví u příležitosti 25. výročí vzniku bilingvních sekcí.

Tyto sekce byly založeny po sametové revoluci v roce 1990 a spolu s českými sekcemi v Dijonu a v Nîmes se staly symbolem obnovy vztahů mezi Francií a Československem, od roku 1993 pak mezi Francií a Českou republikou a Slovenskem, a to v oblasti vzdělávací spolupráce.

Tato spolupráce stále trvá a já bych rád poděkoval slovenským kolegům, že vážili cestu, aby s námi toto výročí oslavili.

Bilingvní sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze, Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, Slovanského gymnázia Olomouc a Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor jsou i nadále prioritou naší spolupráce. Rád bych ještě jednou poděkoval panu Fidrmucovi, náměstku ministra pro vzdělávání, a panu Fryčovi, vrchnímu řediteli sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí, kteří svou přítomností na dnešním setkání potvrzují význam, jenž ministerstvo tomuto programu přikládá.

Jednou ze zvláštností bilingvních sekcí je vysoký počet nejazykových předmětů, které se v rámci šestiletého cyklu vyučují ve francouzštině, a to od třetího do šestého ročníku a podle jednotného studijního plánu. Je to matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis a literatura.

V roce 1990 se jednalo o mimořádně inovativní program. Bilingvní sekce v České republice později posloužily jako model pro další evropské země.

Jak víme, vaše oddělení, pane Fidrmuci a pane Fryči, v úzké spolupráci s velvyslanectvím a řediteli škol program přizpůsobila novým výzvám. Současně byla zachována jeho výjimečná úroveň. České bilingvní sekce byly ostatně první na světě, které v roce 2012 získaly certifikát kvality LabelFrancÉducation. Zapojily se také do programu mobility „Rok ve Francii“, kterého se od roku 2009 zúčastnilo více než 60 studentů.

Rád bych poděkoval ředitelkám a ředitelům těchto gymnázií za jejich nasazení. Chtěl bych zde ocenit zástupkyni ředitele Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor paní Marcelu Horažďovskou a zástupkyni ředitele Slovanského gymnázia Olomouc paní Evu Pavlíčkovou, které se po celých dvacet pět let bilingvním sekcím oddaně věnovaly a brzy odejdou do důchodu. Vážené paní zástupkyně, dveře Buquoyského paláce budou pro vás vždy otevřené.

Chtěl bych také říci několik slov studentům. Vybrali jste si obtížnou cestu. Uvědomuji si, kolik vás stojí úsilí, ale vím také, že toto úsilí se vám vyplatí. Znalost několika cizích jazyků, doporučovaná Evropskou komisí, představuje velkou výhodu při vstupu na stále náročnější trh práce. Jistě, angličtina je prezentována jako mezinárodní jazyk, ale mluvit mateřským jazykem obchodního partnera přináší v podnikání nesporné výhody.

Podle nejnovějších statistik Mezinárodní organizace Frankofonie je ve světě přes 274 milionů frankofonních mluvčích a dalších 500 milionů lidí má francouzštinu jako druhý jazyk. Francouzština je také pátým nejrozšířenějším jazykem na světě, třetím nejpoužívanějším v obchodních stycích a druhým nejčastěji studovaným hned po angličtině. V roce 2060 si budete moci pohovořit se 767 miliony francouzsky mluvících lidí ve světě. Francouzština vám také usnadní studium dalších románských jazyků, jako jsou španělština, italština nebo rumunština.

Od roku 1995, kdy odmaturovali první absolventi bilingvních sekcí, francouzsko-českou maturitu získalo téměř 2 500 studentů, kteří dnes zastávají významné funkce v ekonomice, diplomacii, politice i kultuře. Získáváte osvědčení o jazykové úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studiem různých předmětů v cizím jazyce pod vedením francouzsko-českého pedagogického sboru se však seznamujete především s pracovními metodami, které vám umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole jak v České republice, tak ve Francii.

Byl bych rád, kdyby dnešní oslava 25. výročí vašich sekcí byla slavnostní událostí, na kterou budete dlouho vzpomínat.

Vím, že se dnes odpoledne na Francouzském institutu zúčastníte promítání dokumentárního filmu „Po stopách Roberta Desnose“ natočeného v rámci programu Comenius.

Rád bych proto pozdravil pana Jacquese Fraenkela, člena Sdružení přátel Roberta Desnose, který přijel podat svědectví o posledních dnech Roberta Desnose, který zemřel měsíc po osvobození koncentračního tábora v Terezíně před 70 lety. Blahopřeji profesorům české, francouzské a slovenské školy k tomuto skutečně evropskému projektu, který je zvláště dnes velmi aktuální.

Přeji vám příjemnou oslavu na Francouzském velvyslanectví, kde budete vždy vítáni.

Dernière modification : 18/06/2015

Haut de page