Celorepubliková konference o šíření francouzštiny ve světě [fr]

Tiskové prohlášení Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí ze 17. října 2011

Šíření francouzštiny ve světě (19. a 20. října)

Státní ministr, ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí, Alain Juppé, zahájí 19. října v 9 hodin v konferenčním centru ministerstva „Celorepublikovou konferenci o šíření francouzštiny ve světě“. Zúčastní se jí také generální tajemník Frankofonie, pan Abdou Diouf.

V době jejího konání ve dnech 19. a 20. října se jí zúčastní všichni rozhodující činitelé jazykové politiky od odborníků po institucionální a spolkové partnery, od vědců po učitele. Nesmíme zapomenout ani na spisovatele a mládež.

Uskuteční se řada diskusí o místě francouzštiny v digitálním prostoru, v hospodářském životě, ve vědeckém výzkumu, a o politických prioritách vnější činnosti Francie ve prospěch francouzštiny, a to s přihlédnutím k mezinárodnímu politickému vývoji : upevňování nových rostoucích trhů, arabská jara a obnovení hospodářského rozvoje Afriky.

Cílem tohoto dvoudenního zasedání je udělat si představu o politice prováděné ministerstvem zahraničí ve prospěch francouzštiny a na základě zjištěného stavu a geostrategických priorit Francie navrhnout hlavní osy politiky šíření francouzštiny a její hlavní úkoly.

Francouzsky dnes ve světě mluví 220 milionů osob. V roce 2050 to bude 500 milionů, z toho přibližně 80 % v Africe. Od roku 2025 se francouzština stane hlavním mateřským jazykem v Evropské unii. Dnes je na druhém místě za němčinou.

Francouzština je jedním z hlavních jazyků mezinárodních styků. Je oficiálním jazykem v 29 zemích, v hlavních mezinárodních a regionálních organizacích v Evropě, v Africe a v Americe. Mezinárodní organizace Frankofonie se svými 75 členskými a pozorovatelskými státy sdružuje více než třetinu států světa a 890 milionů mužů a žen.

Program Celorepublikové konference je na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí (www.francediplomatie.fr).

Zahajovací zasedání je přístupno tisku od 9 do 10 hodin. Novináři, kteří se jej chtějí zúčastnit, nechť se od 8.30 dostaví s novinářským průkazem do rue de la Convention 27.

Dernière modification : 19/10/2011

Haut de page