Cena Francouzské republiky za lidská práva 2009 [fr]

Ročník 2009 soutěže Francouzské republiky o Cenu „Svoboda, rovnost, bratrství“ za lidská práva byl zahájen.
Odměňovány jsou tradičně projekty jednotlivců nebo skupin ve Francii a v zahraničí, přičemž jejich národnost nebo státní příslušnost nehraje roli. Letos je soutěž určena pro projekty ve dvou kategoriích : svoboda projevu nebo pomoc dětem ulice.

Nevládní organizace z celého světa jsou pozvány ke představení svých projektů a terénních programů ve dvou níže jmenovaných oblastech:

Téma 1: Svoboda projevu

Ve svobodě projevu se snoubí všechna lidská práva. Je neodlučitelná od svobody myšlení a přesvědčení a je to nedílná součást lidské důstojnosti a svobody názorů a svobodného přístupu k informacím v každé otevřené společnosti bez ohledu na státní hranice. Svoboda projevu je svobodou jak individuální, tak kolektivní.
Nesmíme zapomenout, že i v demokratické společnosti zůstává hlavně svobodou křehkou, ba až ohroženou, a to v každém státě bez výjimky. V mnoha zemích světa je svoboda projevu potlačována a ty, co se odváží vyjádřit svůj názor, čeká pronásledování, vězení, často i násilná smrt.
Zatímco moderní technologie nám umožňují nové způsoby tvorby a komunikace, aktéři občanské společnosti, jako kupříkladu novináři, podléhají čím dál tím víc cenzuře, jsou stíhaní za své články nebo je čeká trest. Netolerance rozdýmává vášně a boj proti terorizmu či nutné opatření v rámci národní bezpečnosti přispívají k omezení svobody projevu nebo slouží jako zástěrka k umlčení opozice politické, kritických hlasů jako takových a ke stigmatizaci zastánců lidských práv.

V této oblasti se můžou přihlásit projekty a programy, které se zabývají podporou a obranou svobody projevu jednotlivců či skupin nebo se snaží o vyslyšení hlasů těch, které nikdo nechce slyšet. Jsou zejména vítány projekty a programy snažící se podporovat ochránce této svobody, kteří jsou nezřídka velice zranitelní.

Téma 2: Pomoc dětem ulice

Každé desáté dítě je nuceno přežívat na ulici. Dle údajů Mezinárodní kanceláře práce (Bureau international du Travail, BIT) se jedná přibližně o 120 milionů dětí, přičemž asi polovina z nich žije na jihoamerickém kontinentě a 30 milionů v Asii. Tyto děti musí čelit nebezpečím a životním situacím, které pro ně mají často fatální následky. Strádají, přežívají v bídě a v nemoci, jsou obětí lhostejnosti nebo obtěžování, či je dokonce někdy pronásleduje a vraždí policie. K tomu se přidávají jejich nejistá budoucnost, násilí, pašování, sexuální týrání a zákon silnějšího. Jsou často od útlého věku nucené k prostituci. Bez základních práv, jako je mezi jinýma i právo na vzdělání, tyto děti přežívají v zoufalých podmínkách a stávají se obětmi zneužívání všeho druhu a novodobého otroctví.

Soutěžící projekty se můžou týkat ochrany dětí ulice, podpoře a prosazování jejich lidských práv, ale rovněž i aktivizaci různých aktérů ve společnosti, zejména pak politických a ekonomických, v oblasti hledání zdrojů problému o možných řešení.

Podmínky účasti :

- Prvních pět laureátů si rozdělí grant ve výši 75 000 € od francouzského premiéra. Dalších pět laureátů získá „speciální pochvalné ocenění“. Prezentované projekty a programy musí splňovat podmínky soutěže, které jsou k dispozici na vyžádání, nebo je naleznete na stránkách www.cncdh.fr.

- Přihláška do výběrového řízení o Cenu Francouzské republiky za lidská práva může být podána ve francouzštině a angličtině a povinně musí obsahovat :

a) Oficiální přihlašovací dopis v angličtině nebo ve francouzštině podepsaný ředitelem nebo jiným oficiálním zástupcem organizace

b) Podrobný popis cílů, realizace a rozpočet projektu (i v přepočtu na €)

c) Představení nevládní organizace, jež projekt realizovala (statut, jiné realizované projekty a programy, atd.)

d) Poštovní a bankovní spojení na organizaci

Přihlášky ve francouzštině s náležitými dokumenty posílejte nejpozději do 30. září 2009 na adresu:
Commission nationale consultative des droits de l’homme
35, rue Saint-Dominique
75 007 Paris
France

Nebo také na mail: michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr

Přihlášky v angličtině posílejte prosím nejpozději do 25. září 2009 na Diplomatickou kancelář Francouzského velvyslanectví v České republice na adresu :

Slečna Jeanne Poscia
Ambassade de France
Velkopřevorské nám.2
118 01 Praha

Nebo na email : jeanne.poscia@diplomatie.gouv.fr

Výsledky budou vyhlášeny 5. října 2009 a slavnostní předání ceny z rukou francouzského premiéra se uskuteční kolem 10. prosince 2009.

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page