Cena Václava Havla za lidská práva 2013 [fr]

Běloruský bojovník za lidská práva Ales Bjaljacki se stal prvním držitelem Ceny Václava Havla za lidská práva, jež je oceněním za mimořádný přínos občanské společnosti k ochraně lidských práv.

Ales Bjaljacki je v současnosti ve vězení, a proto byla cena v hodnotě 60 000 eur předána jeho ženě Natálii Pinčukovové. Stalo se tak během mimořádného slavnostního aktu, který se uskutečnil 30. září 2013 v Paláci Evropy ve Štrasburku u příležitosti zahájení podzimního plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PS RE).

„Ales Bjaljacki ve svém každodenním boji proti porušování lidských práv, proti bezpráví, zvůli a autoritářství neúnavně usiloval o to, aby se běloruští občané jednoho dne mohli dožadovat našich evropských standardů“, prohlásil při předávání ceny předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy a předseda poroty Jean-Claude Mignon.

Ales Bjaljacki byl uvězněn po soudním procesu, který mezinárodní společenství jednomyslně odsoudilo. Dlouhá léta v Bělorusku pomáhal obětem politického útlaku a do celého světa šířil informace o porušování lidských práv v této zemi. Je předsedou Centra pro lidská práva Viasna, jež založil v roce 1996, a od roku 2007 také místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv.

Představitelům obou dalších nominovaných kandidátů, kterými byly Asociace mladých gruzínských právníků (Gruzie) a Síť na obranu práv (Čína), bylo při této příležitosti rovněž předáno oceněni. V roce 2013 kritéria ceny splňovalo 27 kandidatur.

O Ceně Václava Havla za lidská práva

Cena Václava Havla za lidská práva je každoročně udělována Parlamentním shromážděním společně s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 jako ocenění za mimořádný počin občanské společnosti při ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni.

Cena se uděluje v upomínku na Václava Havla, dramatika, bojovníka proti totalitnímu režimu, vůdce sametové revoluce v roce 1989, československého a českého prezidenta, symbolu odporu vůči despotismu.

Kandidáty na tuto cenu mohou být jednotlivci, nevládní organizace nebo instituce na ochranu lidských práv. Cenu tvoří částka 60 000 eur, umělecký předmět a diplom.

Web Ceny Václava Havla za lidská práva

Web Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page