Česká nevládni nezisková organizace SIRIRI oslavila na velvyslanectví 10. výročí své činnosti (12. dubna 2016) [fr]

Vážené dámy a pánové,
Milí přátelé,

Jsem velice rád, že vás mohu přivítat v Buquoyském paláci. Těší mě, že jsme se sešli v tak hojném počtu a že u příležitosti desátého výročí asociace SIRIRI mám příležitost pozdravit se s vámi, kteří tuto asociaci a její projekty podporujete.

Dnes večer máme dva důvody k radosti. Slavíme výročí příkladné české nevládní organizace, jejíchž deset let činnosti a úsilí již přineslo řadu pozitivních výsledků. Oslavíme a oceníme také její výběr. Rozhodla se pro Afriku, přesněji řečeno pro jednu z nejchudších zemí tohoto kontinentu, pro Středoafrickou republiku.

Rád bych vyzdvihl činnost SIRIRI právě ve Středoafrické republice. Působí zde v oblasti školství, zdravotnictví nebo zemědělství, což jsou oblasti zásadního významu pro rozvoj každé země.

Už sama symbolika názvu asociace je velkolepá. V jazyce Sango SIRIRI znamená « mír ». Ale mír, který je základní podmínkou rozvoje, je v mnoha zemích afrického kontinentu ohrožen, a to jak v Mali, tak v Nigérii, v Súdánu nebo právě ve Středoafrické republice. My, Evropané, dobře víme, že mír, stabilita a rozvoj Afriky podmiňují bezpečnost našich zemí tady v Evropě.

Evropa proto nemůže být lhostejná vůči hrozbám, jež tíží Afriku. Francie díky silným a trvalým vazbám s africkým kontinentem působí ve prospěch míru a stability v Africe. Činí tak prostřednictvím svých ozbrojených sil. Tyto působí v Mali, kde bojovaly proti terorismu, který hrozil zachvátit celou zemi. Bylo tomu tak i ve Středoafrické republice, kde po boku sil OSN bylo jejich úkolem předejít občanskému konfliktu a umožnit konání voleb, jež se uskutečnily před několika týdny.

Francie také věnuje více než třetinu své rozvojové pomoci, v roce 2014 to bylo přibližně jedna celá šest miliard eur, subsaharské Africe. Afrika má nevídanou demografickou dynamiku a představuje mládí světa. Je také budoucností světové ekonomiky.

Výzvy, jimž čelí africké země, vyžadují mobilizaci všech partnerů podílejících se na rozvoji, tedy států, občanské společnosti i nestátních institucí jako je SIRIRI. Je žádoucí, aby se v budoucnu spolupráce mezi těmito aktéry rozšiřovala, neboť asociace mají jedno zásadní plus : působí v místě, co nejblíže k obyvatelům, a v oblasti rozvoje tak sehrávají nenahraditelnou roli. To, co SIRIRI dělá v oblasti boje proti negramotnosti a prostřednictvím svého programu « škola hrou », je toho skvělým příkladem.

Přeji SIRIRI hodně štěstí v její další činnosti. Totéž přeji i všem, kdo se v České a Středoafrické republice zapojili do jejích aktivit a často ve velmi složitých podmínkách se dali do služeb těch nejchudších a zejména pak dětí.

Děkuji Vám

Dernière modification : 13/04/2016

Haut de page