Česká televize a Arte podepsali smlouvu o spolupráci [fr]

Tiskové prohlášení z 16. října 2013

Petr Dvořák, generální ředitel ČESKÉ TELEVIZE, Véronique Cayla a Gottfried Langenstein, předsedkyně a místopředseda řídícího výboru televizní stanice ARTE, podepsali ve středu 16. října smlouvu o spolupráci za účelem vývoje koprodukčních projektů a navázání spolupráce mezi oběma stanicemi. Smlouva nabyde účinnosti 1. ledna 2014 a je uzavírána na 2 roky, po jejichž uplynutí ji bude možné prodloužit.

Obě televize se zavazují během prvního roku přispět každá ve výši 100 000 € na vývoj koprodukčních projektů, a to zejména dokumentárních filmů z oblasti umění, kultury a historie.

Smlouva předpokládá také navázání spolupráce v oblasti internetu, jako je sbližování internetových obsahů a studie projektů napříč médii.
Kulturní stanice České televize, ČT ART, projevila zájem o nákup a vysílání programů stanice ARTE.

V rámci spolupráce bude zástupce České televize zasedat jako poradce v orgánech ARTE, zejména v programové konferenci a valné hromadě.

Petr Dvořák vyjádřil potěšení nad tím, že podpisem této smlouvy české programy získávají novou perspektivu evropského dosahu. Véronique Cayla a Gottfried Langenstein byli sblížením s českou veřejnoprávní televizí také potěšeni a zdůraznili, že smlouva posiluje ukotvení ARTE a zviditelňuje její programy v Evropě, což je jedno z velkých poslání televize vycházející z její zakládající smlouvy.

Podpisem smlouvy se Česká televize stává sedmou evropskou veřejnoprávní partnerskou televizí stanice ARTE.

Stáhnout tiskové prohlášení

JPEG - 99.9 kb

FOTO (ARTE/Frédéric Maigrot): Podpis smlouvy o spolupráci mezi ARTE a Českou televizí, 16/10/13 Strasbourg

Z leva do prava : Tomáš Boček, Velvyslanec, stálý představitel ČR při Radě Evropy, Gottfried Langenstein, víceprezident ARTE GEIE, Petr Dvorak, generální ředitel České Televize, Véronique Cayla, předsedkyně řídícího výboru ARTE GEIE.

Dernière modification : 30/10/2013

Haut de page