České ozbrojené síly pochodovaly Paříží!

Francouzský národní svátek byl letos poctou Evropě.
Prezident republiky Nicolas Sarkozy pozval ostatních 26 národů Evropské unie k účasti na přehlídce 14. července po boku francouzských vojsk. V tomto rámci se tradiční vojenské přehlídky na Champs Elysées v Paříži zúčastnila i četa českých ozbrojených sil.
JPEG
Tato četa je součástí Hradní stráže a patří k Posádce Praha. Velitelství této posádky odpovídá za zabezpečení akcí pořádaných v Praze za účasti vojenských jednotek a přispívá také k protokolárním úkolům, zejména vojenským oslavám, ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí, vlády a prezidenta republiky.

Ministryni obrany Vlastu Parkanovou v Paříži zastupoval náčelník Generálního štábu armády České republiky, armádní generál Vlastimil Picek. Doprovázel ho generálmajor Jančík, náčelník štábu velitelství Společných sil v Olomouci, a plukovník Černík, velitel Posádky Praha.
JPEG
Vojáci 27 zemí Evropské unie takto poprvé pochodovali bok po boku.
Českoslovenští vojáci procházeli pod Triumfálním obloukem už 14. července 1919.
JPEG

Účast české armády na přehlídce 14. července je svědectvím o historických svazcích a přátelství, které pojí naše země, i projevem dynamiky našich dvoustranných vztahů v oblasti obrany.

Word - 34 kb
Zpráva o z
(Word - 34 kb)

Dernière modification : 21/08/2007

Haut de page