Návštěva státní tajemnice pro zahraniční obchod

Anne-Marie IDRAC, státní tajemnice pro zahraniční obchod, navštívila Českou republiku ve dnech 4 a 5. března 2010.

JPEG - 41.3 ko
Anne-Marie IDRAC, státní tajemníce pro zahraniční obchod

(c) Gilles Rolle - Agence Réa

Tato návštěva umožnila Anne-Marie IDRAC podpořit u vlády a zainteresovaných českých partnerů know-how francouzských podniků převážně z oblasti energetiky a posílit hospodářskou a průmyslovou spolupráci mezi oběma zeměmi na základě smlouvy o strategickém partnerství, podepsanou v roce 2008. Byla to především příležitost zaměřit se na kvalitu, ucelenost a konkurenceschopnost nabídky francouzských dodávek jaderného materiálu v době zahájení výběrového řízení na výstavbu dvou až pěti jaderných reaktorů.

Anne-Marie IDRAC jednala s Vladimírem Tošovským, ministrem průmyslu a obchodu, a zdůraznila význam strategického partnerství s cílem prosazovat sblížení, ke kterému se zavázali již v průběhu česko-francouzského ekonomického roku a našich po sobě následujích předsednictví Rady Evropské unie. Tento rozhovor, jakož i setkání s vysokými představiteli energetické skupiny ČEZ, bylo příležitostí poukázat na připravenost francouzských společností podílet se na českých projektech v energetickém sektoru.

Při jednání s Rostislavem Vondruškou, ministrem pro místní rozvoj, se Anne-Marie IDRAC zmínila o kvalitě francouzského know-how v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Tento aspekt je důležitý pro francouzské společnosti,nebot´jim umožní podílet se na využití strukturálních fondů čerpaných Českou republikou.

Státní tajemnice též povzbudila francouzské podniky. Podpořila je v posílení spolupráce s Českou republikou a obecněji se střední Evropou a to za účelem zvýšení exportu a podílu na trhu. Pozvala na shromáždění francouzské poradce pro zahraniční obchod(CCEF) Visegrádské skupiny (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko) a setkala se se členy Česko-francouzské obchodní komory.

Sledujte WebTV.

Dernière modification : 14/04/2016

Haut de page