Cesta Bohuslava Sobotky do Paříže (17.-18 dubna 2014) [fr]

Předseda vlády České republiky pan Bohuslav Sobotka se v rámci své dvoudenní cesty do Francie 17. a 18. dubna 2014 setkal s prezidentem Francouzské republiky Françoisem Hollandem a premiérem Manuelem Vallsem.

Tisková konference francouzského prezidenta Françoise Hollanda a českého předsedy vlády Bohuslava Sobotky po setkání dne 17. dubna 2014 v Elysejském paláci

Přepis tiskové konference

Prezident François Hollande

Vážené dámy a pánové, bylo mi potěšením přijmout premiéra Bohuslava SOBOTKU na jeho první návštěvě Francie od nástupu do čela vlády České republiky. Poznali jsme se na zasedáních Evropské rady, kde jsem si vždy cenil jeho příspěvků. Česká republika a Francie tak mohly znovu navázat dialog o sdílených zájmech a cílech, kterými je pokrok Evropy na cestě k vyššímu růstu, konkurenceschopnosti a solidaritě při dodržení závazků každého z nás.

Francie je v eurozóně, Česká republika v ní není, společně však chceme naše ekonomiky více integrovat. Jsem si vědom nasazení České republiky v otázce bankovní unie a boje proti krácení daní. Jak už jsem zmínil, naše vlády pracují na tom, aby růst představoval v následujících měsících pro Evropskou unii prioritu.

Rovněž naše bilaterální vztahy jsou na vysoké úrovni díky našemu strategickému partnerství. Přál bych si, aby získalo novou dynamiku u příležitosti návštěvy prezidenta Miloše ZEMANA, který do Francie přijede v září na oficiální návštěvu. Rád bych při této příležitosti připomněl, že Česká republika se zúčastní oslav 70. výročí vylodění v Normandii, kde bude pan prezident ZEMAN také přítomen.

Naše bilaterální ekonomické vztahy jsou dynamické. V České republice je zastoupeno 500 francouzských podniků a Francie je v této zemi pátým nejvýznamnějším zahraničním investorem. Přál bych si, aby byl náš vzájemný obchod ještě rozšířen. Vracející se růst v České republice i ve Francii představuje v našich zemích bezpochyby příležitost pro nové zakázky.

Česká republika a Francie mají mezi sebou mimořádný vztah díky energetice. Česká republika již léta důvěřuje jadernému průmyslu. Jak víte, Francie většinu své elektřiny vyrábí z jádra. Přál bych si, aby se nově zvýšilo tempo naší spolupráce v oblasti jaderné energie pro civilní účely, a vím, že si to samé přeje i pan premiér SOBOTKA.

Mluvili jsme také o rozvoji v nových oblastech, jako je doprava, životní prostředí nebo aeronautika. Premiér Bohuslav SOBOTKA bude o těchto otázkách diskutovat také zítra s Manuelem VALLSEM.

Samozřejmě jsme se dotkli i mezinárodní situace. Nejprve bych chtěl vzdát hold zapojení České republiky do naší intervence v Mali. Její příspěvek naprosto odpovídá tomu, co Česká republika mohla nabídnout. Uvědomuje si, co je v Africe v sázce, a já bych jí za to chtěl poděkovat.

Pokud jde o mezinárodní situaci, hovořili jsme také o perspektivách pařížské konference o klimatu. Také v tomto případě sdílíme stejné cíle, a to jsou dosažení globální dohody, snížení emisí skleníkových plynů a zachování nezávislosti jednotlivých zemí při volbě energetického mixu.

Nakonec jsme diskutovali i o hlavním současném tématu, tedy o situaci na Ukrajině. Naším přáním je udělat vše pro snížení napětí. V současné době se koná schůze kontaktní skupiny s možností navázat dialog o řešení situace. Zároveň však probíhají operace, které mohou vyústit v ozbrojený konflikt.

Musíme dát najevo odhodlání k vystupňování sankcí a zároveň udělat vše pro to, aby znovu zavládl rozum a bylo možné najít pro Ukrajinu řešení. Řešení znamená respektování politického kalendáře, tedy data konání prezidentských voleb dne 25. května. Volby umožní Ukrajincům najít prostřednictvím hlasování východisko z krize. Tyto volby se dále musí konat na celém území Ukrajiny v podmínkách naprosté transparentnosti a svobody.

Takové jsou tedy naše úkoly na Evropské úrovni. Prozatím nevíme, zda se příští týden nebude konat mimořádné zasedání Evropské rady, to závisí na výsledku dnešního jednání kontaktní skupiny. Musíme však být připraveni na to, že může dojít ke zpřísnění sankcí, pokud nebude nalezeno řešení. Takový vývoj si ale nepřejeme. To, co si přejeme, je snížení napětí a konání voleb 25. května.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Děkuji Vám, pane prezidente, dámy a pánové. V první řadě bych rád ocenil výborné a velice přátelské vztahy mezi Českou republikou a Francií. Jsem velmi rád, že poté, co jsem ve funkci předsedy vlády navštívil sousední státy ČR, jsem dnes mohl poprvé oficiálně navštívit Francii. Je to má první návštěva státu, který s ČR bezprostředně nesousedí, ale se kterým máme dlouhodobé a hluboké vztahy.

Velmi mě těší, že naše vztahy jsou dobré nejen v politické oblasti, ale velmi silně se rozvíjí také v oblasti ekonomické. Jsem také rád, že jsem dnes mohl pana prezidenta seznámit s prioritami nové české vlády, která usiluje o to, aby se ČR vrátila do hlavního proudu evropské integrace. Usilujeme o to, abychom se aktivně podíleli na evropské diskusi o budoucnosti integrace, přejeme si silnější společnou evropskou zahraniční politiku a také silnější evropskou společnou bezpečnostní politiku.

Dnes jsme měli možnost s panem prezidentem hovořit také o tom, že je velmi důležité, abychom v rámci Evropy učinili kroky, které povedou k podpoře růstu, k posílení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Jsme v ČR přesvědčeni o tom, že dlouhodobá politika výrazných škrtů do budoucna nepovede k rychlejšímu růstu ani k větší konkurenceschopnosti Evropy.

Naše země mají blízký pohled na rozvoj jaderné energetiky. Jsem rád, že jsme se dnes mohli dotknout také debaty, která se vede na evropské úrovni, a to o budoucích cílech klimatické politiky. V této souvislosti zdůrazňuji, že ČR má zájem na tom, aby jednotlivé evropské státy mohly do budoucna rozhodovat o svém energetickém mixu. V ČR jsme přesvědčeni, že jaderná energetika a její rozvoj přispívá k posílení energetické nezávislosti a také může přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.

Pokud jde o vzájemné kontakty, jsou dnes na velmi vysoké úrovni. ČR měla možnost v minulých letech přivítat celou řadu úspěšných francouzských investorů. Francii dnes patří 5. místo mezi obchodními partnery ČR. Vzájemné obchodní vztahy jsou tedy velmi rozvinuté, na druhou stranu vidím celou řadu nových příležitostí ke spolupráci a jsem rád, že jsme o nich dnes s panem prezidentem mohli hovořit. Jedná se například o oblast nových technologií, vědy a výzkumu, inovací nebo spolupráce v oblasti vysokého školství.

Má poslední poznámka se týká tématu, které je v těchto dnech a hodinách velmi aktuální, a to je situace na Ukrajině. ČR s velkým znepokojením sleduje vysokou koncentraci ruských vojsk na hranicích Ukrajiny. Domníváme se, že by Rusko mělo přistoupit k deeskalaci situace a že by se měla snížit vojenská přítomnost Ruska podél ukrajinských hranic. Jsme přesvědčeni, že by Rusko nemělo vyvíjet aktivity, které zvyšují napětí na ukrajinském území a že by nemělo vyvíjet aktivity, které by mohly ohrozit územní celistvost Ukrajiny. Jsme v ČR přesvědčení o tom, že Ukrajinci sami musí rozhodnout o své budoucnosti, ať už v prezidentských nebo v parlamentních volbách.

Na závěr svého vystoupení bych chtěl podtrhnout, že jsem přesvědčen o tom, že ČR a Francie před sebou mají perspektivu velmi dobrých a intenzivních vzájemných kontaktů. Jsem rád, že tato perspektiva bude pokračovat i při budoucích vzájemných jednáních na evropské úrovni.
Děkuji.

Zdroj fotografií a videa:
- Prezidentská kancelář, www.elysee.fr
- Vláda ČR, www.vlada.cz

Dernière modification : 25/01/2017

Haut de page