Cestovatelské doporučení týdne: doly v Nord-Pas de Calais [fr]

Důlní pánev byla zapsána na seznam světového dědictví v roce 2012 jakožto „kulturní krajina“. Kdysi venkovská krajina se rozkládá od hranice s Belgií na východě až po kopce kraje Artois na západě. Najdete zde technologické i architektonické poklady vzniklé během třísetleté historie dobývání uhlí. Krajina o délce 120 kilometrů a šířce 12 kilometrů, jejíž panorama přetvářejí haldy, je velice různorodá díky odlišným formám těžby na tomto území. Na celkové rozloze 4000 hektarů se nachází 353 objektů zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví lidstva. Jsou mezi nimi těžní věže,

JPEG

jámy,

JPEG

výsypky,

JPEG

a památkové i krajinné celky zahrnující jak těžební zařízení, tak ubytovny pro horníky z různých historických období.

JPEG

Centrum historie těžby v Lewarde, otevřené od roku 1984, dokumentuje 270 let důlní historie. V současné době se v něm nachází 7 000 děl, 550 000 fotografií, 500 filmů. Je také sídlem Centra pro vědu, kulturu a energii (Centre de Culture Scientifique de l’Energie (CCSE)) zabývajícího se energiemi dneška a zítřka.

JPEG
JPEG

Dernière modification : 09/10/2015

Haut de page