Cestovní ruch, motor hospodářství regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur [fr]

Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) je známou turistickou destinací na pobřeží Středozemního moře. Nabízí řadu předností: výjimečné přírodní a kulturní bohatství, krajinnou rozmanitost, příjemné podnebí, různorodou nabídku ubytování, moderní infrastrukturu... Cestovní ruch se tak v této oblasti zcela přirozeně stal významnou součástí hospodářství. Zahraniční klientela tvoří pětinu místních návštěvníků.

S více než 84 miliony turistů v roce 2013 je Francie hlavní turistickou destinací světa a region Provence-Alpes-Côte d’Azur je francouzskými turisty nejvíce vyhledávanou destinací hned po Paříži a druhou nejvíce vyhledávanou zahraničními turisty. Každý rok přivítá 31 milionů návštěvníků. Region nabízí ubytování odpovídající všem požadavkům a peněženkám, originální a chutnou tradiční gastronomii, bohatou programovou nabídku, úžasné horské masívy, renomovaná lázeňská města, krajinu, která inspirovala největší malíře...

Projekt Marseille-Provence Capitale européenne 2013 (Marseille-Provence Evropské hlavní město 2013) měl významný stimulační efekt neboť jeho akce navštívilo více než 8 milionů osob. Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM - Muzeum evropských civilizací a Středomoří), hlavní projekt celé akce a symbol nové pobřežní promenády v Marseille, zaznamenalo ode dne svého otevření více než 1,5 milionu návštěvníků. « V zájmu hospodářského rozvoje naší oblasti akce pokračuje dál. Marseille-Provence 2013 nebyla jen testem našich ambicí, předznamenala také projekt metropole Aix-Marseille-Provence, která vznikne k 1. lednu 2016 », s nadšením vypráví Jacques Pfister, předseda Obchodní a průmyslové komory Marseille-Provence. « Zahraniční klientela, to je 6 milionů pobytů ročně a přibližně 5 miliard eur příjmů », odhaduje Conseil régional du tourisme (Regionální kancelář cestovního ruchu, CRT). Region tradičně navštíví řada evropských turistů, jakož i návštěvníci z Austrálie, Spojených států nebo z Kanady. Nedávno také byla zavedena pravidelná přímá letecká linka Toronto-Marseille. Vedení CRT se nově orientuje na rozvíjející se země, které nabízejí solidní růstovou perspektivu jako Čína, Indie, Rusko, Korea, Brazílie...

Cestovní ruch v regionu je významným faktorem hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. Každoročně představuje 14 miliard příjmů. Turisté, kteří tento region navštíví, trvale přispívají k 11% HDP a poskytují zaměstnání 150 000 osob.

Christian Mantei, generální ředitel agentury pro rozvoj cestovního ruchu ve Francii Atout France, vyzdvihuje dynamiku rozvoje cestovního ruchu v této oblasti : « Díky přírodním krásám, infrastruktuře, rozmanité nabídce a jasné strategii je cestovní ruch středobodem ekonomiky regionu PACA. Jeho význam je ostatně potvrzen na celém území regionu a ne jen v přímořských departmentech. Uvedl bych ještě, že je to přední odvětví místního hospodářství. Návštěvnost regionu dále roste a nutí k neustálé obnově infrastruktury. Místní aktéři cestovního ruchu se nespokojují s dosaženými výsledky a snaží se dělat stále víc. To je také jeden z důvodů, který vysvětluje již několikaletou přítomnost Atout France v Marseille prostřednictvím její kanceláře Méditerranée ».

Annik Bianchini

Dernière modification : 06/10/2014

Haut de page