Tři otázky pro senátora Frassu

Christophe-André Frassa, senátor zastupující Francouze žijící v zahraničí, navštívil Prahu ve dnech 14. a 15. ledna 2014. Ch.-A. Frassa je tajemníkem výboru pro ústavní zákony, legislativu, přímou volbu, jednací řád a státní správu a v rámci Shromáždění Francouzů žijících v zahraničí předsedá také skupině Unie pravicových a středových republikánů.

Během své návštěvy v Praze se senátor Frassa setkal s některými účastníky francouzsko-českých vztahů a s řadou zástupců francouzské komunity v Praze. Program návštěvy se zaměřil na tři hlavní témata: působení Francie a francouzské komunity v ČR, ekonomická diplomacie a francouzské podniky a vzdělávání.

Senátor navštívil Francouzský institut v Praze a v Senátu ČR hovořil s předsedou stálé senátní komise pro krajany žijící v zahraničí, Tomášem Grulichem. Navštívil také Francouzské lyceum a setkal se s prorektorkou Vysoké školy ekonomické, která mu představila uznávaný ekonomický program Francouzsko-český institut řízení. Během recepce v rezidenci Francouzského velvyslanectví se senátor Frassa setkal se zástupci francouzské komunity i s některými řediteli francouzských společností (z nichž někteří jsou členy Centra pro mladé vedoucí pracovníky - CJD) působících v České republice.

Zde si můžete přečíst rozhovor, který pan senátor poskytl stránkám France.cz :

Tři otázky pro senátora Frassu

1. Jaký byl cíl Vaší cesty do Prahy?

Účelem této cesty bylo setkání s francouzskou komunitou v České republice. Vzhledem k tomu, že jsem senátorem Francouzů žijících v zahraničí a tajemníkem Skupiny přátel Francie-Česká republika v Senátu, byla to cesta, na kterou jsem se již nějaký čas chystal a kterou jsem zahrnul do svých předsevzetí pro rok 2014. Jsem proto velice rád, že jsem ji mohl uskutečnit hned v prvních lednových dnech tohoto roku. Během svého pobytu v Praze jsem měl příležitost se setkat s řadou našich zástupců v zahraničí – navštívil jsem francouzské lyceum a setkal se s představiteli řady sdružení a podniků. Hovořil jsem také se svým českým kolegou, senátorem Tomášem Grulichem, který je předsedou stálé senátní komise pro krajany žijící v zahraničí.

2. V roce 2014 budou Francouzi v zahraničí poprvé volit konzulární rady. Můžete nám říci něco bližšího o této reformě zastoupení Francouzů žijících v zahraničí?

Je to reforma, která Francouzům v České republice umožní volit přímo své tři zástupce, kteří pak budou v Konzulární radě zastupovat 3 400 členů francouzské komunity v ČR. Budou projednávat otázky, které zajímají Francouze, kteří zde žijí, a týkají se místních stipendijních komisí, sociálních dávek, otázek zaměstnanosti a vzdělávání, bezpečnosti francouzské komunity, francouzské přítomnosti, ekonomické diplomacie, úlohy podniků, atd. Volba konzulárních radů, jimž připadne významná úloha, se uskuteční 25. května. Hlavní výzvou nicméně bude volební účast. To jsem také sdělil během svého setkání s francouzskou komunitou v rezidenci vylvyslanectví. Představitelé sdružení, kteří jsou vlastně lídry francouzské komunity, musí apelovat na lidi, aby šli k volbám, neboť legitimita volených zástupců závisí na volební účasti. Konzulární radové v České republice budou hrát významnou roli a je třeba se mobilizovat, aby jako zástupci Francouzů v České republice získali maximální legitimitu.

3. Při své cestě do Prahy jste si přál setkat se s představiteli francouzských podniků. Ekonomická diplomacie je prioritou francouzských úřadů v cizině. Jaké jsou podle Vás, člena parlamentu s pevným místním a regionálním zázemím, možnosti místní samosprávy při prosazování francouzských hospodářských zájmů?

Trochu mě trápí, že samosprávy podniky podporují poněkud nekoordinovaným způsobem. Každá prosazuje právě ty své. Domnívám se, že smyslem ekonomické diplomacie na úrovni státu – který ve světě zastupuje síť velvyslanectví, jejich obchodních oddělení, kanceláří Ubifrance, obchodních komor, ale také obchodní kluby a podniky již přítomné na mezinárodních trzích – je společné úsilí celého ekonomického aparátu, aby se ekonomická diplomacie stala skutečným nástrojem pro podporu francouzských podniků na mezinárodní úrovni. Jednak, aby další podniky pronikly na nové trhy, jako je tomu zejména v Asii, ale hlavně abychom přivedli nové střední a malé podniky na stávající trhy, jako je tomu tady v České republice. Podle mě je důležité, aby byl navázán kontakt mezi obchodními komorami ve Francii, jež dobře neznají český trh, a zdejší obchodní komorou nebo Ubifrance, a byla tak navázána skutečná partnerství. Aby francouzské podniky měly možnost se na místě seznámit s konkrétní situací a české podniky mohly jet informovat o hospodářské situaci a českém trhu. Prostě aby tady byly skutečné vzájemné styky. Ekonomická diplomacie nesmí zůstat jen abstraktním projevem, musí se transformovat ve skutky, konkrétně v podniky, které budou působit v obou zemích tak, aby to bylo přínosné pro obě strany.

Dernière modification : 23/01/2014

Haut de page