Charitativní koncert pořádaný sdružením ASSO 90’

24. dubna 2014 se na Francouzském velvyslanectví konal charitativní koncert pořádaný česko-francouzským sdružením ASSO 90’.

Česko-francouzská společnost ASSO 90’ pořádá každoročně jazzový koncert pianisty Karla Růžičky, jehož výtěžek je věnován vybrané dobročinné organizaci.

Výtěžek letošního koncertu byl věnován Domovu sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Tento azylový dům je určen pro handicapované matky s dětmi a handicapované těhotné ženy z celé ČR, které nejsou schopny se samy bez pomoci o děti postarat. Více informací o Domovu sv. Máří Magdalény.

Karel Růžička je jazzový muzikant, skladatel, pedagog, profesor na Akademii múzických umění (HAMU) a na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jeho hudební paleta je velmi bohatá: jazz, komorní hudba, sakrální hudba. Více informací na jeho stránkách : www.karelruzicka.com

Děkujeme všem zúčastněným za jejich štědrost !

Stránky Česko-francouzské společnosti ASSO 90’.

Dernière modification : 30/04/2014

Haut de page