Chemické zbraně: skoncovat s beztrestností jejich šíření [fr]

Od roku 2012 zaznamenaly mezinárodní vyšetřovací mechanismy, tisk a nevládní organizace stovky chemických útoků. Téměř 14 000 osob bylo vystaveno toxickým látkám a několik stovek jich bylo zabito. Opakování těchto útoků je znepokojujícím porušením zákazu užívání chemických zbraní.

Francie nesouhlasí s tím, aby nejúspěšnější režim nešíření byl porušován bez následků. Proto navrhla zřízení mezinárodního partnerství proti beztrestnosti užívání chemických zbraní. Dne 23. ledna 29 států včetně České republiky stanovilo společné zásady a zúčastnilo se zahajovací konference partnerství.

Co je chemická zbraň?

Chemické zbraně jsou zbraně hromadného ničení, které jsou užívány především proti civilistům.

Využívají toxických vlastností chemických látek za účelem usmrcení, zranění či pro dočasnou paralyzaci. Jejich užívání zakazuje Úmluva o chemických zbraních z roku 1997, kterou do dnešního dne ratifikovaly téměř všechny země světa. Oficiální definice chemické zbraně zahrnuje jak toxické chemické látky a jejich prekursory (tzn. všechna činidla, která se používají při výrobě toxických chemikálií), tak zařízení používaná pro jejich dopravu až do cíle (munice, aerosolové rozprašovače), stejně jako veškerá zařízení uzpůsobená pro použití v souvislosti s těmito zařízeními.

Jaký je účel partnerství proti beztrestnosti užívání chemických zbraní?

Stanovením společných zásad účastníci potvrzují svou vůli bojovat proti užívání chemických zbraní. Zavazují se tím:

  • shromažďovat, zpracovávat a usnadňovat sdílení informací tak, aby byla vyvozena zodpovědnost za porušení zákazu;
  • Publikovat prostřednictvím webové stránky jména zúčastněných osob a subjektů, kteří byli sankcionováni s jasně uvedeným záměrem „naming and shaming“;
  • Využít všechny stávající mechanismy, poskytnout veškerou dokumentaci k identifikaci útočníků a podpořit multilaterální úsilí o jejich postih;
  • Vytvořit fórum v rámci mezivládní spolupráce, které bude dokumentovat používání chemických zbraní, podporovat sdílení informací a podporovat společnou pozici;
  • pomáhat státům, které to potřebují, aby si vybudovaly svou schopnost stíhat zodpovědné osoby.

Jak partnerství spolupracuje s mezinárodními organizacemi?

Partnerství nemá v žádném případě ambice nahradit stávající mezinárodní mechanismy ani vést vlastní vyšetřování. Účastníci se zavazují sdílet informace s vyšetřovacími mechanismy.

K čemu slouží internetové stránky?

Internetové stránky zveřejnil dne 23. ledna na zahajovací konferenci francouzský ministr evropských zálešitostí a zahraničních věcí Jean-Yves Le Drian.
Obsahuje na jediném seznamu všechny názvy fyzických a právnických osob, které byly účastnickými státy (zejména Spojenými státy, Evropskou unií a Francií) již sankciovány za účast na chemických útocích či za vývoj chemických zbraní.
Sankční opatření přijatá každým státem nebo skupinou států jsou přijata v souladu s jejich vlastním právním základem.

Kdo se partnerství účastní?

29 států včetně České republiky se zúčastnilo zahajovací konference mezinárodního partnerství proti beztrestnosti užívání chemických zbraní. Stanovením společných zásad se politicky zavázali bojovat proti beztrestnosti užívání chemických zbraní a pro zachování mezinárodního bezpečnostního systému. Tato zakládající skupina bude rozšířena, jelikož účast bude otevřena všem státům připraveným veřejně podpořit zásady stanovené v prohlášení. Všechny státy, které ratifikovaly Úmluvu o chemických zbraních (v současnosti 192), jsou nyní vyzvány, aby se k partnerství připojily.

Dernière modification : 31/01/2018

Haut de page