Christine Lagarde: Euro je vzrušující dobrodružství

Hospodářské noviny, 5. listopadu 2010

Pro každého, kdo žije v eurozóně, je přetrvávající úspěch eura věcí technickou i emocionální. "Otcové zakladatelé" Evropy měli pravdu, že "Evropa nevznikne naráz", a pro euro platí totéž. Na naši společnou měnu je vhodnější nahlížet jako na inspirativní symbol - symbol toho, že je Evropa živá, přitažlivá a soudržná.

K nejčerstvějším názorným dokladům praktické evropské soudržnosti patří finanční podpora poskytnutá Řecku a mechanismus evropské finanční stability (European Financial Stability Facility - EFSF), který jsme vytvořili, abychom rozšířili záruky na členské státy eurozóny v nouzi, ale i naše snahy dopracovat se k účinnější finanční regulaci.

Dohled a politické postihy

Je třeba přiznat, že rozličné krize postihující eurozónu zdůraznily - občas dosti neúprosně - nutnost reformovat naše instituce a způsob jejich fungování. Tvrdívá se občas, že se evropské instituce posouvají vpřed jen v dobách krize. Totéž možná platí i pro jednotnou měnu.

V posledních několika měsících, když sotva vybředla z nejhlubší hospodářské a finanční krize bezmála za století, zažila eurozóna nejhorší otřesy za dobu svého trvání, přestože co se týče veřejných financí, si eurozóna jako celek vede lépe než Spojené státy americké či Japonsko.

Francie a Německo teď společně nastínily řadu možných reforem. Najevo vyšly tři vskutku zásadní, klíčové body. Zaprvé je třeba posílit Pakt stability a růstu, především prostřednictvím zdokonalené evropské koordinace během navrženého "evropského semestru".

Za druhé je třeba zachovat naše snahy o rozšíření rozsahu hospodářského dohledu tak, aby zahrnoval vládní schodky a dluhy veřejného i soukromého sektoru, v případě nutnosti zavedením "politických postihů". A konečně za třetí: je nutné zřídit věrohodný rámec pro řešení krizí bez zásahů do rozpočtových výsad členských států.

Zvažují se i další možné přístupy. Všem je jim ale společné uznání faktu, že očividně nadešel čas, kdy je nutné stabilizovat hospodářské řízení Evropy. Tento proces se již důkladně rozběhl. Evropská komise už předložila návrhy a pracovní skupina, jíž předsedá evropský prezident Herman Van Rompuy a v níž já zastupuji Francii, předloží své návrhy na podzim.

Toto dobrodružství musí pokračovat

Všichni očekáváme, že euro, které se během krize ukázalo jako mimořádná výhoda, bude neméně účinnou pomocí v úsilí dostat naše ekonomiky zpět na cestu energického udržitelného růstu. Ostatně podle Eurostatu eurozóna k druhému čtvrtletí roku 2010 rostla rychleji než Spojené státy, zatímco euro zůstává druhou nejčastěji využívanou obchodní měnou.

Euro, stejně jako samotná EU, je vzrušujícím dobrodružstvím, které musí pokračovat - a naším záměrem je zajistit, aby se tak stalo.

Christine Lagarde

Autorka je francouzskou ministryní hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti.

Dernière modification : 09/11/2010

Haut de page