Commémoration des victimes du camp de concentration rom de Lety u Písku (13 mai 2016) [cs]

Vážení páni ministři,
Vážení kolegové,
Vážený pane Růžičko,
Dámy a pánové,
Lačho ďives Romale the Romňija (Dobrý den, Romové a Romky)

Je pro mne velkou ctí, že se mohu i v tomto roce účastnit spolu s vámi této významné pietní vzpomínky.

Při pohledu na toto krásně udržované prostředí a svěží jarní přírodu by nikdo nevěřil, že se toto místo stalo před více než sedmdesáti lety centrem utrpení a smrti, svědkem zvráceností a šílenství druhé světové války, kterému padlo za oběť mnoho nevinných žen, dětí a mužů z romské komunity. Dnešní den je věnován jejich památce. S pohnutím si připomínáme jejich osud.

Dnes žijeme ve svobodné společnosti a jejich utrpení je pro nás obtížně představitelné.

Nesmíme však zapomínat, že zlo a nevědomost ze světa nevymizely. I v současnosti jsou časté projevy nesnášenlivosti, xenofobie a rasizmu.

Romové se stávají i dnes v mnoha zemích častými oběťmi sociálního vyloučení a diskriminace.

Osudy obětí druhé světové války nám přikazují tyto tendence nepodceňovat.

Demokracie není něco jednou provždy dané. Je třeba na ní soustavně pracovat a upozorňovat na porušování jejích hodnot. Musíme přemýšlet nad tím, jak společně zlepšovat život v našich společnostech, jak do nich lépe začleňovat i ty nejzranitelnější skupiny obyvatel. Je nezbytné bojovat s předsudky a s těmi, kteří je šíří.

Památník v Letech je spolu s dalšími památníky druhé světové války nejen místem vzpomínek, ale zejména varováním. Zprostředkovává informaci dalším generacím.

Velice si vážím úsilí všech, kteří se zasazují o důstojné prostředí tohoto pietního místa. Vím, jak hluboko v srdcích vám toto téma leží.

Jménem Francie děkuji organizátorům dnešního setkání. I díky nim Lety nadále promlouvají.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Dernière modification : 17/05/2016

Haut de page