Cop 21: Představení cílů a výzev českému tisku a nevládním organizacím (29. dubna 2015) [fr]

29. dubna francouzský velvyslanec představil cíle a výzvy 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21) českým nevládním organizacím a novinářům.

Francouzský velvyslanec 29. dubna 2015 přijal na velvyslanectví na dvacet zástupců tisku (hlavní deníky a týdeníky, ČTK) a českých nevládních organizací, aby jim představil konferenci COP21. Ve své prezentaci (velvyslancův projev v češtině) upřesnil kontext vyjednávání a výzvy s ním spojené a pohovořil o iniciativách velvyslanectví v České republice do konce listopadu tohoto roku. Patří k nim zejména:

- druhý ročník francouzského týdne věnovaný této tematice, který se bude konat na přelomu května a června. V jeho rámci bude 5. června v Poslanecké sněmovně uspořádána konference (za účasti nevládních organizací, podniků, politických představitelů a novinářů) a Francouzský institut v Praze uvede tematický program.

- konference na téma "Hospodářství a klima" na VŠE dne 30. října ve spolupráci s několika pražskými vysokými školami.

JPEG

JPEG

První rada velvyslanectví a zástupce vedoucího ekonomické mise posléze na základě powerpointové prezentace přeložené do češtiny představili chronologický vývoj jednání, roli Francie na konferenci Cop 21, její organizaci a komplexní charakter (samotné jednání, "agenda řešení", úloha podniků a občanské společnosti…). Zejména vyzdvihli hledání řešení (a především příspěvky podniků prostřednictvím platformy řešení).

JPEG

JPEG

Dernière modification : 11/06/2015

Haut de page