Debatní oběd s premierem Sobotkou (13. listopadu 2014) [fr]

Premier České republiky, Bohuslav Sobotka, se v Čtvrtek 13. listopadu na Francouzském velvyslanectví zúčastnil debatního oběda, který uspořádala Francouzsko-česká obchodní komora spolu s Francouzským velvyslanectvím.

Během tohoto neformálního setkání odpověděl na řadu otázek týkajících se např. hospodářské konjunktury v ČR, přistoupení k euru, energetické politiky, rozvoje dopravních sítí, odborného vzdělávání, investic, atd. Na setkání se dostavilo na 100 zástupců francouzských a českých podniků.

to akce bude to příležitost k dalšímu utužení vzájemných vazeb mezi našimi zeměmi. Francie je dnes čtvrtým největším zákazníkem České republiky, jejím 8. dodavatelem a 5. největším investorem.

Dernière modification : 30/01/2017

Haut de page