Dějiny umění ve společenském kontextu [fr]

Na konci roku 2013 zahájily dvě skupiny historiků umění tříletý francouzsko-český projekt zabývající se historií moderní architektury.

Za Francii se projektu účastní Ecole Pratique des Hautes Etudes (ředitelka pro studijní záležitosti paní Sabine Frommel), za Českou republiku je to Ústav dějin umění Akademie věd České republiky (vedoucí oddělení PhDr. Ivan Muchka). Tyto dvě instituce úzce spolupracují i s dalšími výzkumnými centry, jako je např. Univerzita Karlova.

Projekt nesoucí název „Stálost a proměny architektonických forem ve Francii a v českých zemích v moderní době“ pokrývá tři století od renesance až po baroko s několika odbočkami do eklektického 19. století. Každý rok se ponese ve znamení odlišného tématu: návrat centrálního půdorysu v architektuře 16. – 17. století (2014), rozvržení prostoru v knížecích a královských sídlech v 17. – 18. století (2015), klasicismus a rokoko (2016). Na tato témata společného zájmu se budou střídavě v Praze a v Paříži konat semináře a workshopy pro mladé vědce.

Vybraná období a témata umožní podrobněji se zabývat zajímavým jevem, jakým jsou výměny a transfery mezi evropskými společnostmi a kulturními oblastmi. Výsledkem společných setkání a prací bude vydání kolektivní publikace v roce 2016. Cílem projektu je rovněž znovu začlenit střední Evropu do systému evropských výměn a transferů, a přitáhnout tak pozornost veřejnosti k bohatství historických památek v tomto regionu. Deset let po přistoupení České republiky k Evropské unii se tento počin setkává se zájmem stále většího počtu doktorandů i historiků umění jak ve Francii, tak v České republice. Jeho přednost spočívá v zapojení dalších zeměpisných regionů, zejména Německa a Itálie.

Francouzské velvyslanectví a Ústav dějin umění AVČR mají tu čest zahájit první seminář tohoto projektu („Znovuobjevení centrálního půdorysu v architektuře ve Francii a českých zemích v moderní době“, Praha, Ústav dějin umění AVČR, 17. – 18. dubna 2014) na recepci, která se bude konat 16. dubna v Buquoyském paláci, kde bude také představena současná činnost a projekty UDU. (Pouze na pozvání.)

Zahájení 16. dubna 2014 v Buquoyském paláci

JPEG - 70 kb
JPEG - 52 kb
JPEG - 58.3 kb

Program semináře, který se koná 17.-18. dubna 2014 v Ústavu dějin umění AVČR

Dernière modification : 15/04/2014

Haut de page