Delegace auditorů z Institutu vyšších studií národní obrany (IHEDN) (20. a 22. března 2019) [fr]

Třicet dva auditorů a čtyři další zaměstnanci Institutu vyšších studií národní obrany (IHEDN) navštívili ve dnech 20. až 22. března 2019 Prahu. Zde se delegace zúčastnila několika konferencí a setkání s nejvyššími představiteli ministerstev obrany a zahraničních věcí, Senátu, ale i zástupci občanské společnosti, kteří jim představili Českou republiku a její vztahy s Francií. Členy delegaci přijal i velvyslanec, se kterým tak mohli rovněž o těchto tématech pohovořit.

Institut IHEDN je veřejnou správní institucí spadající pod dohled předsedy francouzské vlády. Cílem její letošní roční mise s názvem „Obranná politika“ je propojit během společných setkání auditory z různých oblastí, politiky, státní zaměstnance a vedoucí pracovníky podniků. Během těchto setkání by si měli jednotliví účastníci prohloubit a rozšířit znalosti bezpečnostních a obranných otázek tak, aby byli v rámci výkonu svých současných i budoucích funkcí schopni přistupovat k řešení těchto problémů komplexně. V neposlední řadě by se měli také seznámit se strategickou vizí, která je pro výkon funkcí s vysokou mírou odpovědnosti zcela zásadní.

Dernière modification : 29/03/2019

Haut de page