Delegace z Armentières navštívila Českou republiku (12. května 2016)

Velvyslanec přivítal v salonech rezidence delegaci zástupců města Armentières (département Nord).

Členy delegace byli :

Bernard Haesebroeck, starosta Armentières a vice-prezident evropské metropole Lille.

Jean-Michel Monpays, místostarosta pro školství, kulturní rozvoj a památky, volnočasové aktivity, spolkový život a partnerské styky.

Philippe Cattoire, radní města Armentières, pověřený otázkami parkování, úklidu a spolkovými centry.

Armentières rozvíjí partnerské styky s městem Litoměřice (Ústecký kraj).

Delegace navštívila Českou republiku a večer se v Litoměřicích zúčastnila vernisáže výstavy umělců z Armentières.

Dernière modification : 08/08/2016

Haut de page