Den obrany a občanství (JDC) [fr]

Den obrany a občanství spadá pro francouzské občany v České republice do kompetence konzulátu, žádejte proto laskavě o zápis u této instituce. Od 1. ledna 2011 tak nahrazuje Den přípravy a povolání do zbraně.

Půldenní příprava k obraně probíhá jednou za rok v prostorách francouzského lycea v Praze. Mladí lidé příslušného věku francouzské národnosti, kteří jsou zapsaní na konzulátu, jsou povoláváni individuálním dopisem.

Další informace najdete na internetové adrese Ministerstva obrany.

Jelikož vojenská služba ve své nejznámejší podobě, t. j. deseti měsíců služby v některém armádním útvaru, byla r. 1996 zrušena, vláda a parlament se rozhodly zavést den povolávání na přípravu k obraně, jímž se obracejí jak na mladé Francouze, tak i na Francouzsky. Registrace je pro všechny povinná v šestnácti letech. Před svými osmnáctými narozeninami jsou potom povoláni k účasti na Dni obrany a občanství.

Mladí Francouzi mezi 16 a 25 lety, kteří se chtějí přihlásit ke zkouškám a konkurzům organizovaným pod kontrolou orgánů státní správy (zkoužky, konkurzy v administrativě, různá povolení), musí mít předem splněnou brannou povinnost (registraci a Den obrany a občanství).

Dernière modification : 05/05/2011

Haut de page