Desáté výročí čtyřstranné spolupráce (6. září 2013)

Burgundsko (Francie), Středočeský kraj (ČR), Porýní-Falc (Německo) a Opolské vojvodství (Polsko) oslavily desáté výročí čtyřstranné spolupráce.

6. září 2013 proběhlo v sídle Středočeského kraje v Praze slavnostní setkání představitelů Středočeského kraje, Burgundska, spolkové země Porýní-Falc a Opolského vojvodství při příležitosti desátého výročí vzájemné spolupráce.

Během setkání byly představeny úspěšné projekty z minulých let i plány do budoucna. Příspěvatelé zdůraznili zejména význam spolupráce pro mladou generaci, která se pomocí vzájemných výměn učí otevřenosti a toleranci. Setkání přispívají k lepšímu poznání a pochopení mezi Evropany.

Dernière modification : 08/08/2016

Haut de page