Destinace tohoto týdne : Franche-Comté

Region Franche-Comté se nachází na východě Francie. Jeho přibližně 1 170 000 obyvatel představuje asi 2 % francouzské populace. V poměru k počtu obyvatel je tento kraj hlavním průmyslovým regionem Francie.

Franche-Comté je jedním z mála francouzských regionů, jejichž současné území do značné míry odpovídá dřívější královské provincii. Tato historická vazba a významná autonomie, jíž se kraj v minulosti těšil (zejména pak za Habsburků), vysvětluje jeho silnou identitu.

Ve Franche-Comté se nachází řada památek zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO :

-  hlavní město departementu, Besançon, opevněné markýzem de Vauban;
-  typická malá města regionu (Petites Cités Comtoises de Caractères);
-  Bartholdiho reliéfní plastika lva nad Belfortem a citadela rovněž opevněná markýzem de Vauban;
-  Královský solívar v Arc-et-Senans;
-  Poutní kaple Notre-Dame-du-Haut (Ronchamp), dílo Le Corbusiera.

I další místa zvou k návštěvě : Dole (malé Benátky, rodné město Louise Pasteura); Lons-le-Saunier (rodné město Rouget de Lisle, autora Marseillaisy - francouzské státní hymny, rodiště „La Vache qui rit“) ; Ornans (hlavní město cestovního ruchu souvisejícího s chovem a lovem ryb, rodný dům Gustava Courbeta) ; Vesoul (s jezerem Vesoul-Vaivre).

Dernière modification : 29/07/2014

Haut de page