Devadesáté výročí přijetí 1. československé ústavy [fr]

V únoru tohoto roku jsme si připomněli 90. výročí přijetí ústavy. První Československá republika vznikla 28. října 1918, text její ústavy byl přijat 29. února 1920 a zůstal v platnosti až do května 1948. Jedním z hlavních redaktorů ústavy byl právník Václav Bouček. Mezi její hlavní politické inspirátory patřili Antonín Švehla a Alfred Meissner. Tato ústava ukončila rakousko-uherské období, neboť definovala Československo jako republiku a demokracii.

Československá ústava z roku 1920 se inspirovala zahraničními modely, zejména pak francouzskou ústavou. V předvečer druhé světové války se tak Československo stalo středoevropským státem, jehož politické struktury se nejvíce podobaly francouzským. Stejně jako ve Francii, po přijetí ústavních zákonů v roce 1875, byl československý prezident volen na dobu sedmi let oběma komorami Parlamentu. Text ústavy z roku 1920 se inspiroval francouzským principem laickosti, neboť vyhlásil, že „nikoho nelze přinutit, aby se zúčastnil církevního aktu“. Práva a svobody, jako např. rovnost nebo svoboda projevu, jež posvětila československá ústava, připomínají Deklaraci lidských práv z roku 1789. Ústava také zrušila šlechtické tituly.

Text ústavy obsahoval řadu významných inovací. První z nich bylo přiznání volebního práva ženám : Československo bylo mezi prvními státy, které toto právo poskytlo. Bylo také mezi prvními zeměmi, které měly Ústavní soud, jehož úkolem bylo posuzovat ústavnost zákonů, tedy dodržování zásad právního státu.

Tato ústava také poskytla právní rámec ochraně menšin a jejich práv. Výslovně se odvolávala na smlouvu ze Saint-Germain-en-Laye z roku 1919. Ve stejný den byl přijat i « zákon o jazycích », který umožnil používání menšinových jazyků v regionech, kde jimi hovořila pětina obyvatel.

Podrobnější informace

Dernière modification : 10/08/2016

Haut de page