Dílo o historii francouzsko-československých vojenských vztahů [fr]

Galský kohout a český lev : vojenské vztahy Československa a Francie

Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) vydá knihu o francouzsko-československých vojenských vztazích v letech 1914 až 1945. Publikace Karla Straky navazuje na výstavu uspořádanou v roce 2008 v prostorách Armádního muzea (Musée de l´Armée) v pařížské Invalidovně.
Kniha přebírá strukturu výstavy a její tři oddíly jsou doplněny četným obrazovým materiálem (fotografie, kresby...), který dokumentuje rozsah francouzsko-československých styků v širokém období, jakým byla první polovina 20. století. Zveřejněné dokumenty pocházejí přímo z fondů Vojenského historického ústavu.

„Společná fronta“
První část knihy popisuje začátky francouzsko-českých vztahů v první polovině 20. století a zejména v období první světové války. Jsou zde uveřejněny snímky z frontového života českých dobrovolníků, i některé kresby malíře Františka Kupky, který za první světové války působil v Cizinecké legii v rotě „Nazdar“.

„Meziválečné naděje“
Druhá část publikace je věnována létům 1918 - 1938, to znamená od založení Československa až do přerušení bilaterálních vztahů po podpisu Mnichovské dohody. Jde o období mimořádně bohaté, pokud jde o vzájemné vztahy obou zemí, vždyť Francie byla z velké části u počátků vytvoření nového státního útvaru. O to větší ranou byl pro Čechoslováky, kteří věnovali svým vztahům s Francií velikou pozornost, rok 1938. První kapitola se samozřejmě věnuje životu generála Maurice Pellé, který v roce 1919 působil jako náčelník Francouzské vojenské mise v Československu. Generál Pellé byl jmenován náčelníkem československého Generálního štábu a byl povolán, aby budoval a řídil armádu i správu země. Je dodnes velice váženou osobností dějin francouzského a českého vojenství.

„Za společným vítězstvím“
Tato část publikace zachycuje československou účast v různých vojenských taženích probíhajících v západní Evropě, obzvláště ve Francii, a zejména pak spolupráci obou armád a účast Čechoslováků ve francouzském odboji. Jedna kapitola mapuje vytvoření československých jednotek ve Francii v letech 1939-1940 a jejich nasazení na frontě. Kniha samozřejmě neopomíná působení československých pilotů na francouzském území, kteří se posléze zapojili, už coby příslušníci RAF, do bitvy o Británii. Závěrečná část knihy zobrazuje bojovou činnost československých obrněných jednotek v západní Evropě a osvobozování přístavu Dunkerque za účasti 1. samostatné obrněné československé brigády pod velením brigádního generála Aloise Lišky.

Podle autora publikace Karla Straky, „...výstava, stejně jako kniha, představují renesanci muzejního vyjádření vztahů obou zemí v moderních dějinách....“

Dernière modification : 18/08/2021

Haut de page