Diplomatická kancelář [fr]

její funkce

Velvyslanec Francie zastupuje francouzskou vládu u českých úřadů.

Diplomatickou kancelář tvoří kariérní diplomati a je přímo řízená velvyslancem. Jejím posláním je :

- sledovat a analyzovat vnitropolitické a zahraničněpolitické události v České republice a informovat o nich francouzské úřady,

- přispívat k rozvoji dvoustranných styků mezi oběma zeměmi, zejména pak účastí na přípravě oficiálních návštěv,

- informovat o postojích Francie, vysvětlovat a podporovat je u českých úřadů.

K dosažení tohoto cíle, udržují zaměstnanci diplomatické kanceláře kontakty se všemi významnými zástupci společnosti (politiky, úředníky, novináři, církevními hodnostáři, akademiky atd.).

Politická kancelář úzce spolupracuje se všemi odděleními velvyslanectví (konzulárním, ekonomickým, kulturním, vojenským, policejním atd.) a koordinuje jejich činnost.

Kontakt

Velkopřevorské nám. 2
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Fax : (+420) 251 17 17 20

Sekretariát diplomatické kanceláře:
Telefon : (+420) 251 17 17 15
Kontaktujte Diplomatickou kancelář

Dernière modification : 22/07/2016

Haut de page