MBA/MAE na VŠE : Den otevřených dveří 8. dubna. Lhůta pro podání přihlášek : 30. duben 2015. [fr]

Vysoká škola ekonomická v Praze, Francouzsko-český institut řízení (IFTG) nabízí ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím a konsorciem francouzských vysokých škol program MBA – MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES.

JPEG

Program je řádně akreditován ve Francii a absolventi získávají „diplôme d´Etat“ Université Jean Moulin Lyon 3.

Den otevřených dveří se kona na Vysoké škole ekonomické v Praze 8. dubna 2015 od 17:00 v 5. patře Rajské budovy, č. dv. 546, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Obsah kurzu:

výuka managementu (deset týdenních modulů): obchodní a pracovní právo, mezinárodní podnikatelské prostředí, marketing, řízení lidských zdrojů, řízení organizací a sociální zodpovědnost, informační systémy a projektový management, účetnictví a controlling, finanční řízení, strategický management, rozvoj osobnosti manažera, logistika a řízení kvality (červen 2015 –leden 2016).
tříměsíční stáž v podniku v České republice nebo ve Francii.

Podmínky přijetí:

Dobrá znalost francouzštiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, event. bakalářský stupeň a prokázaná praxe (min. 3 roky), popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro studenty 5. ročníku vysokých škol – úroveň „bac + 4“).

Školné: 54.000,- Kč (včetně DPH)
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2015
Přijímací pohovor: 15. května 2015

Více informací: http://iftg.vse.cz/

Dernière modification : 01/04/2015

Haut de page