Docent Aleš Pohorský rytířem Řádu akademických palem [fr]

13. prosince 2013 velvyslanec Francie v České republice Jean-Pierre Asvazadourian předal docentu Aleši Pohorskému insignie rytíře Řádu akademických palem.

Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Tímto vyznamenáním Francie oceňuje neúnavné nasazení docenta Pohorského při šíření francouzského jazyka a kultury.

Po studiu na Karlově univerzitě působil Aleš Pohorský v Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. V souvislosti s touto činností a zejména pak s pracemi o Apollinairovi a Prokletých básnících (kteří jsou ostatně jeho nejoblíbenějším tématem) častokrát v rámci svých rešerší navštívil Francii. V roce 1990 nastoupil na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale současně pokračoval ve své překladatelské činnosti, kterou zahájil v roce 1985 antologií děl Françoise Villona. Následovali Boileau, Verlaine, Rimbaud : jen málo velkých jmen uniklo jeho zájmu. Zcela nedávno se popasoval s velikánem francouzské literatury, François-René de Chateaubriandem, když poprvé do češtiny přeložil jeho více než šestisetstránkové dílo Paměti ze záhrobí.

Docent Pohorský se v prosinci 2010 ujal předsednictví občanského sdružení Gallica, sdružení vysokoškolských profesorů francouzštiny, a 1. prosince 2011 jeho jménem obdržel cenu „Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises“, kterou na svém zahajovacím zasedání začátkem školního roku uděluje Académie française.

Řád akademických palem založil v roce 1808 Napoleon. Je to nejstarší civilní francouzské vyznamenání. Je oceněním osob, které prokazují významné služby v oblasti školství, i významných osobností, které výjimečným způsobem přispějí k obohacení francouzského kulturního dědictví.

Číst proslov pana velvyslance

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page