Dohoda mezi Akademií věd ČR a CNRS [fr]

Dne 16. května 2011 byla v Praze panem Jiřím Drahošem, předsedou Akademie věd České republiky (AVČR), a panem Alainem Fuchsem, předsedou Francouzského národního centra vědeckého výzkumu (Centre national de la recherche scientifique française, CNRS) zastoupeným paní Dr. Francescou Grassia, ředitelkou pro oblast mezinárodních vztahů CNRS, podepsána nová rámcová dohoda o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, která je pokračováním dohody vešlé v platnost v roce 1993 a obnovené v roce 2002.

JPEG - 81.8 kb

Cílem této dohody je nejen rozvoj a posílení spolupráce, ale i výměny poznatků a zkušeností jak mezi vědeckými týmy, tak i mezi jednotlivými vědci obou těchto výzkumných institucí. Dále je jejím záměrem podporovat společné vědecké a výzkumné projekty, napomáhat mobilitě vědeckých a výzkumných pracovníků, zejména pak těch nejmladších. Za účelem splnění svého poslání počítá tato dohoda mimo jiné s vytyčením a realizací dvouletých společných projektů a s využitím již existující struktur jakými jsou například mezinárodní programy spolupráce v oblasti vědy a výzkumu (programmes internationaux de coopération scientifique PICS), Evropská výzkumná seskupení (groupements de recherche européens, GDRE), což je jakási síť koordinující činnost v oblasti vědy a výzkumu, a Sdružené evropské laboratoře (Laboratoires européens associés, LEA), což jsou víceméně virtuální laboratoře, které vznikly spojením několika vědeckých týmů a jejich prostředků a Mezinárodních smíšených jednotek a které na společných internetových stránkách s doménou v jednom z účastnických států sdružují české a francouzské vědecké a výzkumné skupiny.

JPEG - 99.2 kb

Prvním konkrétním výsledkem této dohody je vytvoření česko-francouzské virtuální laboratoře LEA NuAG (Nuclear Astrophysics and Grids), jejíž činnost se bude zaměřovat především na oblast astrofyziky, fyziky částic a na výpočetní kapacitu přístroje LHC (Large Hadron Collider), který se nachází v objektu Evropské organizace pro jaderný výzkum (Organisation européenne pour la recherche nucléaire, CERN) poblíž francouzsko-švýcarské hranice, nedaleko Ženevy, při uskutečňovaných pokusech a měřeních.

JPEG - 83.3 kb

Do projektu virtuální laboratoře LEA NuAG se zapojilo šest vědeckých a výzkumných institucí. Za francouzskou stranu to jsou : Institut jaderné fyziky v Orsay (Institut de physique nucléaire d’Orsay, IPNO), Velký národní akcelerátor těžkých iontů (Grand accélérateur national d’ions lourd, GANIL – Caen), Institut pro výzkum mřížek (Institut des grilles, IdG – IN2P3), Středisko výpočtů IN2P3 v Lyonu (Centre de calcul de l’IN2P3 de Lyon, CC IN2P3), a za českou stranu pak : Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky v Řeži (NPI AVČR) a Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky (IoP AVČR). Na výzkumné činnosti této francouzsko-české „virtuální“ laboratoře se bude podílet zhruba pět desítek vědců.

Dohoda, která zpečetila založení LEA NuAG, byla podepsána panem Jacquesem Martinoem (Ředitelem Národního institutu jaderné fyziky a fyziky částic CNRS - IN2P3), panem Dr. Sydneyem Galesem (Ředitelem GANIL), panem Janem Dobešem (Ředitelem NPI AVČR) a Dr. Janem Řídkým (Ředitelem IoP AVČR) současně s podpisem rámcové dohody o spolupráci.

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page