Dohoda o spolupráci v oblasti školství podepsána [fr]

Pan Pierre Lévy, velvyslanec Francouzské republiky v ČR, a Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vedoucí skupiny řízení operačních programů EU, podepsali dne 10. července 2012 v sídle velvyslance v Buquoyském paláci "Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání".

Toto Ujednání definuje hlavní okruhy spolupráce mezi francouzským ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a upravuje zejména vývoj v systému česko-francouzských bilingvních gymnázií v České republice a českých sekcí na středních školách ve Francii.

Přečtěte si také článek, který publikovalo na svých webových stránkách MŠMT ČR.

Ujednání - česky

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page