Dvojjazyčné sekce oslavily 20 let

21. ledna 2011 oslavily česko-francouzské dvojjazyčné sekce 20 let své existence.

Vznikly v roce 1990, který přál inovacím, a dodnes si zachovaly dynamismus svého mládí. Sekce existují na čtyřech gymnáziích (Slovanské gymnázium v Olomouci, Gymnázium Jana Nerudy v Praze, Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře a Gymnázium Matyáše Lercha v Brně). Studenti v těchto sekcích studují ve francouzštině předměty francouzská literatura, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie a matematika a z těchto předmětů také skládají dvojjazyčnou maturitní zkoušku. Čeští i francouzští vyučující pokračují na tomto elitním projektu spolu se svými slovenskými kolegy a připravují tak studenty k nejlepšímu studiu na vysokých školách.

Žáci, vyučující a ředitelé těchto gymnázií byli pozváni do Buquoyského paláce na slavnostní oběd. Odpoledne žáci z každého gymnázia uvedli ve Francouzském institutu v Praze představení, jež si k této příležitosti připravili.

Slavnostní projev francouzského velvyslance (fr)

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page