EDF [fr]

Skupina EDF je angažovaným bojovníkem proti změnám klimatu. Díky svému energetickému mixu zaměřenému na jadernou energii a obnovitelné zdroje dnes ve Francii z 98% dodává bezuhlíkovou elektřinu. Za účelem přispění k boji proti změnám klimatu EDF již několik let vyvíjí konkrétní řešení pomáhající klientům, jednotlivcům, podnikům a územněsprávním celkům k efektivnější a nižší spotřebě a ke snižování emisí CO2.

Klimatická konference v Paříži si klade za cíl stát se „konferencí řešení“. Všichni zainteresovaní hráči v jakékoli oblasti činnosti (doprava, energetika…) mají prezentovat a představit realizovaná řešení boje proti změnám klimatu, která umožní udržet oteplování pod hranicí 2°C.

V tomto kontextu EDF zřídila rejstřík řešení. Aby mohla skupina zejména navenek konkrétně ukázat, jak se angažuje ve prospěch energetické transformace, vybrala padesát „Řešení pro klima“. Tyto důkazy v oblasti průmyslových řešení i služeb ukazují nasazení společností a profesí v rámci skupiny EDF v boji proti změnám klimatu.

Řešení jsou seskupená do šesti velkých témat (seznam řešení není vyčerpávající - v angličtině) :

Adaptace na změny klimatu

Například ‘přehradní výpusť pro případ povodní ve tvaru klávesy’ společnosti EDF Direction Energies je schopná se přizpůsobit v případě povodní a zároveň významně zvýšit bezpečnost vodních děl a udržet vysokou úroveň produkce nízkouhlíkové elektřiny; ‘ATOLL’, databáze klimatických projekcí společnosti EDF R&D dovoluje do strategických rozhodnutí skupiny zahrnout faktory změn klimatu; simulátor regionální energetické transformace ‘MonSTER’ od EDF R&D umožňuje simulovat vývoj potřeb energie na jednotlivých územích až do roku 2050, a vizualizovat tak dopady na spotřebu energie a emise CO2 …

Zvyšování informovanosti o ekologii

Například program a služba ‘e-quilibre’ od EDF Direction Commerce pro soukromé klienty, jimž umožňuje lépe pochopit, sledovat a ovládat spotřebu elektřiny a její rozpočet; ‘ECO-GENERATION’ společnosti EDISON, vzdělávací projekt pro šíření a propagaci udržitelného životního stylu ve školách; vzdělávací environmentální program ‘The Pod’ společnosti EDF Energy určený pro učitele, kterým pomáhá v seznamování mladých lidí s výzvami v oblasti udržitelného rozvoje a klimatu.

Elektromobilita

Například ‘CORI-DOOR’ společnosti EDF Collectivités, v Evropě pilotní síť stanic pro rychlé dobíjení elektromobilů; partnerství ‘RATP EDF – Bus 2025’ společností R&D a obchodního ředitelství EDF, jehož cílem je dosáhnout 100 % čistých autobusů do 10 let, přičemž 4 z 5 budou na elektrický pohon; ‘Ombriwatt’ společnosti EDF Energies Nouvelles je autonomní dobíjecí stanice pro elektromobily.

Energetická účinnost

Například ‘kogenerační plynová elektrárna nové generace’ ve městě Bouchain společnosti EDF Direction Energies umožňuje technologicky lepší a ekologicky šetrnější výkon (snížení emisí CO2 o 10 % oproti klasické kogenerační elektrárně) a také větší flexibilitu; integrovaná platforma pro koordinaci energetického výkonu DESC společnosti Dalkia; ‘opětovné využití vlažné vody z jaderné elektrárny Gravelines’ od EDF Direction Energies sloužící k opětovnému zplynění kapalného plynu z přístaviště Dunkerque LNG.

Obnovitelné zdroje a nízkouhlíková energetika

Například ‘smartflower’ společnosti EDF Energies Nouvelles Réparties, inteligentní generátor solární energie s inovativním designem, který se otáčí za slunečními paprsky; ‘Green Bond’ společnosti EDF Direction Finances, zelený dluhopis k financování nových projektů v oblasti obnovitelných zdrojů; ‘rekonfigurace přehrady v Poutès’ od EDF Direction Energies, která umožňuje zároveň dostát výzvám spojeným s jejím provozem, chránit životní prostředí, ale také nadále zajistit stávající úroveň produkce.

Města a územní celky

Například ‘síť městského vytápění aglomerace Nancy’ společnosti Dalkia s novou kotelnou fungující na více druhů energie, jejíž provoz zajištují z 80 % obnovitelné a recyklované zdroje energie; ‘PETREL’ společnosti EDF SEI, projekt v oblasti městského osvětlení na ostrově Réunion, v němž se spojuje energetická účinnost, snížení emisí CO2, nižší ceny za energie a ochrana biodiverzity; ‘Cap Azur’ společnosti EDF Optimal Solutions, což je ekologická čtvrť v Roquebrune-Cap-Martin, kde je energie k výrobě tepla a vytápění 7 budov čtvrti získávána z vyčištěné vodě v čističce odpadních vod.

Dernière modification : 13/10/2015

Haut de page