Energetika : Společná pozice Francie a České republiky [fr]

Francie a Česká republika zastávají společnou pozici v oblasti energetiky

U příležitosti jednání Rady ministrů zahraničních věcí a evropských záležitostí, které připravovalo zasedání Evropské rady, jež se sejde 4. února t.r. a bude se věnovat energetice, se 31. ledna sešel francouzský ministr pro evropské záležitosti Laurent Wauquiez s českým ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem a zdůraznili blízkost obou zemí v těchto otázkách.

Ministři vyzdvihli zásadní význam, který má pro obě země realizace ambiciózní evropské energetické strategie, která má podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu, zajistit občanům Unie bezpečnější a snadnější přístup k energii a přispět tak k boji proti emisím skleníkových plynů.

Vyjádřili podporu nízkoemisní energetice a připomněli, že jaderná energetika je zdrojem, který neobsahuje kysličník uhelnatý a odpovídá tak požadavku ekonomické racionality a cílům boje proti klimatickým změnám.

Česká republika a Francie vyjádřily vůli podporovat energetickou bezpečnost Evropské unie. Přejí si posílit vnější dimenzi evropské energetické politiky, a to v návaznosti na úsilí, vynaložené Francií a Českou republikou v době, kdy obě předsedaly Evropské unii.

Obě země také podtrhly význam podpory nejvyšším standardům jaderné bezpečnosti v Evropě a v třetích zemích.

Česká republika a Francie budou usilovat o naplňování této společné vize evropské energetické politiky.

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page