Eric Besson se zúčastnil Evropského jaderného fóra v Praze [fr]

Pan Eric Besson, francouzský ministr průmyslu, energetiky a digitální ekonomie, přijel 18. května do Prahy, aby se zúčastnil Evropského fóra o jaderné energetice (European Nuclear Energy Forum).

Ministr v Praze jednal především s českým předsedou vlády, panem Petrem Nečasem, a se slovenskou předsedkyní vlády, paní Ivetou Radičovou.

Se svým českým protejškem, panem Martinem Kocourkem, podepsal ministr Besson bilaterální plán spolupráce v oblasti jaderné energetiky (roadmap). Cílem této smlouvy je prohloubit vzájemné vztahy a spolupráci v této oblasti.

Francouzský ministr přednesl zahajovací řeč na 6. Evropském fóru o jaderné energetice, ve čtvrtek 19. května 2011 v Černínském paláci.

Proslov pana Erika Bessona u příležitosti podpisu bilaterálního plánu spolupráce v oblasti jaderné energetiky, 18. května na Francouzském velvyslanectví.

Prohlášení ministra Erika Bessona, otištěné ve středu 18. května 2011 v deníku Právo

Eric Besson: Rozvoj jaderné energie pro mírové účely rozhodne o budoucnosti

Ve dnech 18. a 19. května se v Praze uskuteční Evropské fórum o jaderné energetice (ENEF- European Nuclear Energy Forum). Budu na něm zastupovat Francii. Toto každoroční setkání, které střídavě pořádají Praha a Bratislava, dnes rezonuje obzvláště silně. Všichni máme na mysli neštěstí, které postihlo Japonsko.

Fórum je příležitostí k otevřené diskusi bez předsudků o naší energetické politice a o prvních závěrech z Fukušimy. Debata o jaderné energii je v demokraciích legitimní. Je normální diskutovat o tak závažných věcech. Jde o budoucnost našeho kontinentu, o kvalitu života našich občanů, o konkurenceschopnost našich ekonomik. Tyto věci vyvolávají také pochopitelné obavy. Jsem přesvědčen, že setkání položí základy věcné debaty, založené na technologické expertíze a politické odpovědnosti.

Mám v úmyslu se do ní aktivně zapojit. Je třeba si v první řadě připomenout nevyhnutelnou skutečnost, že jadernou energii potřebujeme. Světová populace se rozšiřuje a bohatne. Do roku 2030 budeme muset nalézt o 40 procent energie více. Musíme také bojovat proti klimatickým změnám. Pro dosažení svých cílů nevystačíme jen s obnovitelnými zdroji. Musíme používat obojí, jádro i obnovitelné energie.

Tak jako to učinil prezident Sarkozy v jaderné elektrárně v Gravelines ve Francii 3. května, i já chci znovu vyjádřit svou důvěru v budoucnost civilního využití jaderné energie, v bezpečnost a konkurenceschopnost francouzského jaderného průmyslu a jeho národního jaderného parku, které jsou základem síly a nezávislosti naší země v jaderné oblasti.

Tato důvěra spočívá na požadavku bezpečnosti a transparentnosti. Francie se vždy zasazovala o nejvyšší standardy jaderné bezpečnosti. Při budování našeho jaderného parku který je s 58 reaktory druhý největší na světě, jsme vždy usilovali o vynikající technologii a nejvyšší stupeň obezřetnosti. Poslední generace reaktorů EPR vyvinutých koncernem AREVA a v současnosti stavěných ve Francii, ve Finsku a v Číně, je toho důkazem.

Události ve Three Miles Island (USA), v Černobylu a ve Fukušimě, jakkoli se od sebe liší, nám připomněly, ze bezpečnostní požadavky jsou absolutně nezbytné a nesmíme z nich slevovat. Transparentnost je nejlepší způsob, jak získat souhlas občanů s touto energií. Spočívá jednak na činnosti úřadů pro jadernou bezpečnost, nesporně nezávislých, jako ASN ve Francii, a na úsilí o maximální poskytování informací.

Francie si přeje prosazovat na mezinárodní úrovni nejvyšší standardy bezpečnosti a transparentnost.

Pražské Fórum bude pro mne také příležitostí k posílení úzkých styků mezi ČR a Francií. Obě naše země sledují stejné cíle, a to dekarbonizaci ekonomiky tím, že se opřeme o jadernou energii. Opřeme se o potenciál Evropy, posílené v oblasti energetické bezpečnosti, která bude mít pro svůj průmysl a pro své spotřebitele elektřinu za konkurenceschopné ceny. Tato vize je již sdílena na evropské úrovni. Jak ukázala Evropská rada 4. února t.r., věnovaná energetice a inovacím, obě naše země musí sehrát úlohu motoru v evropské energetické politice.

Česko připravuje spuštění výběrového řízení na rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Světový lídr AREVA udělal vše pro to, aby předložil nabídku, která nejlépe odpovídá potřebám jeho klienta, společnosti ČEZ. Pro francouzskou stranu to není smlouva jako kterákoli jiná, jakkoli důležitá. Naším cílem je být strategickým partnerem ČR.

Premiérovi Petru Nečasovi to sdělil prezident republiky i premiér při jeho návštěvě v Paříži v únoru. Přejeme si rozvíjet globální přístup na všech úrovních: vzdělání, výzkumu a vývoje, bezpečnosti a zpracování odpadu. Začátkem příštího vysokoškolského roku zahájíme výměny studentů, výzkumníků a odborníků a vytvoříme francouzsko-český vysokoškolský program v tomto oboru.

Musíme společně vidět dál než jen k Temelínu. Obě naše země mají předpoklady k tomu, aby vytvořily jádro evropského jaderného průmyslu, bezpečného a konkurenceschopného. Toto je jediný způsob jak dosáhnout, aby měly váhu na světové úrovni a udržely si vynikající úroveň.

Jsem rád, že jedu do Prahy a budu hovořit s evropskými partnery. Sejdu se s premiérem Nečasem, s nímž jsme se sešli na pracovním setkání s průmyslníky našich zemí v Paříži.

Mým cílem je sdílet s ním přesvědčení Francie, že rozvoj jaderné energie pro mírové účely je rozhodující pro budoucnost. Naše podniky, francouzské, české a evropské, jsou i nadále s to hrát roli světového lídra. Naší politickou odpovědností je učinit vše, abychom jim pomohli.

(Autor je státním tajemníkem pro průmysl a energii v úřadu francouzského ministra hospodářství, financí a průmyslu)

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page