Eva Zaoralová důstojníkem Řádu umění a literatury [fr]

Velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy předal 28. listopadu 2012 paní Evě Zaoralové insignie důstojníka Řádu umění a literatury. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle francouzského velvyslanectví v Praze.

Vyznamenání je výrazem vděku za dílo Evy Zaoralové, mezinárodně uznávané filmové publicistky, která byla a stále je hlavním aktérem seznamování českého publika s evropským filmem, zejména pak francouzským. Jako umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v letech 1994 až 2010 a jeho umělecká poradkyně od roku 2011, Eva Zaoralová, která výborně ovládá francouzštinu, navázala nadstandardní vztahy s filmaři a s odborníky na francouzský film a vynikajícím způsobem francouzský film zviditelnila v českém kulturním prostředí. K šíření francouzské kinematografie přispěla také řadou překladů filmů a publikováním článků, studií, filmových kritik i komentářů v českých médiích. Je věrnou spolupracovnicí Festivalu francouzského filmu, pro který každoročně vybírá film do soutěže Výběr české kritiky.

V roce 2002 byla paní Eva Zaoralová jmenována rytířem Řádu umění a literatury. Francie je hrdá, že může její zásluhy ocenit jejím povýšením do hodnosti důstojníka Řádu umění a literatury.

Řád umění a literatury je odměnou pro osoby, které se vyznamenaly svou uměleckou či literární tvorbou, nebo které přispěly k rozmachu umění a literatury ve Francii a ve světě. Předsedou Řádu je ministr kultury a komunikace, jemuž asistují nejen jeho přímí spolupracovníci, ale také významné osobnosti z uměleckých a literárních kruhů. Spolupracuje s ním také jeden člen rady Řádu čestné legie. Řád umění a literatury má tři stupně : rytíř, důstojník a komandér.

Mezi českými osobnostmi, jimž byl Řád umění a literatury udělen, jsou například filmaři Jiří Menzel a Věra Chytilová, básník Petr Král, operní pěvkyně Magdalena Kožená a Eva Urbanová, malíři Adriena Šimotová a Adolf Born, fotograf Josef Koudelka, spisovatel Bohumil Hrabal, historička umění Anna Fárová. Obdržel jej také bývalý prezident Václav Havel za svou dramatickou tvorbu.

Fotografie: Julien Bellegueulle

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page