Evropská konference o zaměstnanosti mladých [fr]

Prezident republiky François Hollande předsedal Evropské konferenci o zaměstnanosti mladých, která se konala 12. listopadu 2013 v Elysejském paláci v Paříži.

Tato konference znamená novou etapu evropského úsilí, které započala Francie a Německo, v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí.

Program

- Setkání mezi francouzskými a německými sociálními partnery a ministry práce zaměřené na zaměstnanost mladých lidí (12. listopadu dopoledne na Ministerstvu práce)

- Bilanční schůze sítě úřadů práce nad závazky přijatými na summitu v Berlíně 3. července t.r. Oběd ministrů práce a vedoucích úřadů práce se sociálními partnery a evropskými institucemi.

- Přijetí delegace mladých Evropanů, účastníků Evropského fóra mladých, prezidentem republiky Françoisem Hollandem v Elysejském paláci. Diskuse na téma zaměstnanosti mladých lidí.

- Konference zástupců všech členských států EU (24 hlav států či předsedů vlád, ministři práce), vedoucích evropských institucí a evropských sociálních partnerů.

Tiskové materiály k Evropské konferenci o zaměstnanosti mladých

Obsah :

- Předběžný program
- Setkání s delegací mladých Evropanů
- Evropská konference o zaměstnanosti mladých
- Evropská aliance pro mládež
- Evropský akční plán
- Účastníci Evropské konference o zaměstnanosti mladých
- Politiky Evropské Unie pro zaměstnanost mladých
- Opatření Francie pro zaměstnanost mladých
- Představení portálu EURES

Stáhnout tiskové materiály (ve francouzštině)

Úvodní slovo prezidenta republiky

Proslov prezidenta republiky na zahájení konference (ve francouzštině).

JPEG - 270 kb

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page